của
  • Operating Schedule during the Lunar New Year Holidays…Thêm
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các Quy Định Hải Quan Tăng Cường Nghiêm Ngặt đối với Hàng Nhập Khẩu Phi Mậu Dịch vào Trung Quốc Đại Lục

Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã thực hiện và củng cố các quy định đối với các lô hàng xuất nhập khẩu chính ngạch và tiểu ngạch đến và đi từ Trung Quốc đại lục. Các quy định này yêu cầu cung cấp thông tin chính xác để thông quan như được tóm tắt trong các đoạn dưới đây:

Thông Quan Mậu Dịch đối với Bưu kiện và Hàng hóa

GACC đã ban hành Chỉ thị Số 60, điều chỉnh các yêu cầu thông quan qua cửa khẩu chính ngạch đối với các kiện hàng và hàng nặng đến và đi từ Trung Quốc Đại lục. Hệ quả là, người gửi và/hoặc người nhận sẽ được liên hệ để cung cấp các thông tin sau đây nhằm tạo điều kiện cho việc thông quan:

  • Tên pháp nhân của người gửi hoặc người nhận hàng ở nước ngoài
  • Mã số định danh 18 chữ số1 của người gửi và/hoặc người nhận hàng

Để biết thêm thông tin về các chính sách mới, Trang mạng của Hải quan Trung Quốc

Thông Quan Phi Mậu Dịch cho Hàng Gói Nhỏ

GACC nâng cao các yêu cầu thông quan cửa khẩu tiểu ngạch đối với hàng hóa nhập khẩu vào Trung Quốc Đại lục. Người gửi cần nhớ rằng phải cung cấp thông tin chi tiết về các yếu tố sau đây trong hóa đơn thương mại:

  • Thông tin sản phẩm2 bao gồm mô tả sản phẩm, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất, điều kiện của sản phẩm3, thành phần nguyên vật liệu và bao bì đóng gói bên trong
  • Giá trị khai báo
  • Thông tin bên gửi hàng và/hoặc công ty của bên nhận hàng bao gồm tên công ty, mã số định danh 18 chữ số* và số đăng ký hải quan*

Việc cung cấp thông tin không chính xác có thể dẫn đến giữ hàng và thông quan chậm trễ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Đại diện kinh doanh hoặc Đại diện dịch vụ khách hàng tại quốc gia của bạn.

¹Chỉ áp dụng cho khách hàng và công ty Trung Quốc Đại lục
²Ví dụ về 1 thông tin sản phẩm hoàn chỉnh: áo sơ mi nữ, Zara, chưa rõ nhà sản xuất, đã qua sử dụng, vải dệt, 100% cotton, đóng gói trong túi
³Tất cả các sản phẩm được xem là mới trừ khi có quy định khác