/
  • Service Disruption in Japan due to Typhoon Hagibis…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các Quy Định Hải Quan Tăng Cường Nghiêm Ngặt đối với Hàng Nhập Khẩu Phi Mậu Dịch vào Trung Quốc Đại Lục

Tổng Cục Hải Quan nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (GACC) đã thực thi và củng cố các quy định thông quan đối với hàng mậu dịch và phi mậu dịch xuất khẩu đi và nhập khẩu vào Trung Quốc. Quy định yêu cầu cung cấp thông tin chính xác cho việc thông quan được tóm tắt như sau:

Thông Quan Mậu Dịch đối với Bưu kiện và Hàng hóa

GACC đã ban hành Điều Lệ số 60, điều chỉnh quy định thông quan mậu dịch dành cho bưu kiện và hàng hóa xuất nhập khẩu vào Trung Quốc. Theo đó, người gửi và/hoặc người nhận hàng có thể được liên hệ trực tiếp để cung cấp các thông tin sau nhằm đẩy nhanh quy trình thông quan:

  • Tên pháp nhân của người gửi hoặc người nhận hàng ở nước ngoài
  • Mã số định danh 18 chữ số1 của người gửi và/hoặc người nhận hàng

Để biết thêm thông tin về các chính sách mới, vui lòng truy cập trang web Hải Quan Trung Quốc

Thông Quan Phi Mậu Dịch cho Hàng Gói Nhỏ

GACC đã củng cố các quy định thông quan phi mậu dịch dành cho các lô hàng bưu kiện nhập khẩu vào Trung Quốc. Bên gửi hàng được nhắc nhở về yêu cầu bắt buộc phải cung cấp các thông tin chi tiết trong các mục sau đây trên hóa đơn thương mại:

  • Thông tin sản phẩm2 bao gồm mô tả sản phẩm, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất, điều kiện của sản phẩm3, thành phần nguyên vật liệu và bao bì đóng gói bên trong
  • Giá trị khai báo
  • Thông tin bên gửi hàng và/hoặc công ty của bên nhận hàng bao gồm tên công ty, mã số định danh 18 chữ số* và số đăng ký hải quan*

Việc cung cấp thông tin không chính xác có thể dẫn đến giữ hàng và thông quan chậm trễ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Đại diện kinh doanh hoặc Đại diện dịch vụ khách hàng tại quốc gia của bạn.

¹Chỉ áp dụng cho khách hàng và công ty Trung Quốc
²Ví dụ về 1 thông tin sản phẩm hoàn chỉnh: áo sơ mi nữ, Zara, chưa rõ nhà sản xuất, đã qua sử dụng, vải dệt, 100% cotton, đóng gói trong túi
³Tất cả các sản phẩm được xem là mới trừ khi có quy định khác