của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Temporary Service Adjustments to the U.S. during the Holiday Season…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Các quy định mới đối với hàng nhập khẩu vào Indonesia

Cập nhật Thứ Tư, ngày 28 tháng 6, năm 2017

Hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2017, Indonesia sẽ áp dụng quy định nhập khẩu PMK 182/PMK.04/2016, với những thay đổi sau:

- Hạn mức miễn trừ tối thiểu cho hàng nhập khẩu vào Indonesia tăng từ 50 USD lên 100 USD1. Quá trình thông quan đối với hàng hoá vượt quá giới hạn miễn giảm tối thiểu mà trước đây dựa trên trọng lượng, giờ đây sẽ dựa trên giá trị hải quan.

- Các lô hàng có trị giá hải quan lớn hơn hoặc bằng 100 USD và thấp hơn hoặc bằng 1.500 USD có thể đủ điều kiện thông quan theo một trong các quy trình sau: thông quan bằng thư ủy thác gửi hàng (với thuế suất 7%) hoặc thông quan bằng cách nộp Tờ khai nhập khẩu PIBK / PIB2.

- Các lô hàng có giá trị hải quan lớn hơn 1.500 USD có thể được xử lý bằng tờ khai nhập khẩu PIBK2 hoặc PIB2.

Vui lòng tiếp tục sử dụng công cụ theo dõi trên ups.com để kiểm tra thông tin trạng thái chuyển phát gói hàng của bạn.

Để tìm hiểu thêm về những thay đổi này, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Kinh Doanh hoặc Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng của bạn


1 Thông quan mậu dịch đối với một số mặt hàng nhất định vẫn áp dụng, bất kể giá trị.

2 PIB: Hàng mậu dịch / PIBK: hàng mậu dịch đơn giản. Thuế sẽ được tính dựa trên loại hàng hoá.""