của
  • Service Adjustments related to Coronavirus…Thêm
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

UPS Section II Battery Requirements Changing

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017, UPS sẽ thay đổi các yêu cầu của UPS về vận chuyển pin lithium bằng đường hàng không. Những thay đổi này hỗ trợ các nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm đảm bảo sự an toàn cho nhân viên của chúng tôi trong khi đồng thời đáp ứng các nhu cầu của khách hàng của chúng tôi.

Sự thay đổi này sẽ yêu cầu phải chuẩn bị và vận chuyển tất cả các lô hàng pin kim loại hoặc pin lithium ion bằng đường Hàng không quốc tế và Hàng không Hoa Kỳ không kèm thiết bị bằng dịch vụ Hàng không UPS dưới dạng hàng hoá nguy hiểm được quy định đầy đủ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2017, UPS sẽ không còn cho phép vận chuyển các lô hàng bằng đường hàng không theo các quy định cắt giảm, như:

  • Đoạn II của Hướng Dẫn Gói hàng IATA 965 (ion, UN3480) và 968 (kim loại, UN3090)
  • 49 CFR 173.185(c)

Chủ hàng sẽ cần ký kết thỏa thuận dịch vụ Hàng hóa Nguy hiểm của UPS trước khi vận chuyển pin lithium ion hoặc lithium kim loại không kèm thiết bị bằng đường hàng không. Yêu cầu này không áp dụng cho các lô hàng của UPS® Ground. Có thế áp dụng chi phí thêm dịch vụ cho những thay đổi này.
 
Danh sách các dịch vụ sau đây áp dụng cho những thay đổi này:

UPS Next Day Air®, UPS 2nd Day Air®, UPS 3 Day Select®, UPS Express Critical®, UPS Worldwide Express Plus®, UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide Express Freight®, UPS Worldwide Saver®, UPS Worldwide Expedited®, UPS Express® Freight, UPS Air Freight Direct®, UPS Air Freight Consolidated®, UPS Next Day Air® Freight và UPS 2nd Day Air® Freight, cũng như Alaska, Hawaii và Puerto Rico sử dụng UPS Ground.

Các câu hỏi về gửi hàng hóa nguy hiểm với UPS có thể được chuyển đến cho chuyên gia bán hàng UPS của bạn.