Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Mỹ nâng mức Ngưỡng Tối Thiểu trên Các Lô Hàng Nhập

Cập nhật dịch vụ


Cập Nhật Thứ Năm, ngày 10 tháng 3, 2016

Mỹ đã nâng mức tối thiểu đối với các lô hàng nhập quốc tế vào Mỹ từ $200 lên $800 trên mỗi lô hàng.

Mức tối thiểu được định nghĩa là giá trị tiền đô la thấp nhất của các hàng hoá đủ tiêu chuẩn* bên dưới, không bắt buộc thực hiện các thủ tục hải quan mậu dịch và không chịu thuế nhập khẩu. Có nghĩa là hầu hết các lô hàng nhập vào Mỹ có giá trị dưới $800 sẽ được miễn khai báo hải quan và thuế nhập khẩu.

Điều này thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại, giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ giao hàng. Đặc biệt, sự thay đổi này sẽ có lợi cho các nhà xuất khẩu châu Á thông qua việc giảm thủ tục giấy tờ, thông quan nhanh hơn và cải thiện thời gian vận chuyển toàn trình đến Mỹ.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với Nhân Viên Kinh Doanh của bạn hoặc Đại diện dịch vụ khách hàng tại 1800 588 877.

* Các mặt hàng theo quy định của cơ quan chính phủ Mỹ có thể cần qua cổng hải quan bất kể giá trị và sẽ không được áp dụng quy định mức tối thiểu mới.