/
  • Update: Service Delays in Parts of Philippines Due to Taal Volcano…Thêm
  • 2020 UPS Lunar New Year Operations Schedule…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

2010-2014

Kho vận Mới

The New Logistics2010 - 2014
Từ khi trở thành một công ty niêm yết đại chúng vào năm 1999, UPS đã mở rộng đáng kể phạm vi khả năng của mình chủ yếu thông qua việc mua lại hơn 40 công ty, bao gồm các công ty đầu ngành trong công nghiệp vận chuyển bằng xe tải và đường hàng không, vận chuyển bán lẻ và các dịch vụ kinh doanh, môi giới hải quan, tài chính và dịch vụ thương mại quốc tế. Kết quả là mối quan hệ của UPS với nhiều khách hàng ngày càng sâu đậm hơn để bao gồm thêm nhiều dịch vụ ngoài các dịch vụ vận tải cơ bản.

Tóm tắt

Các điểm mốc

UPS Time Capsule 2010-20142010
Ra mắt nền tảng thương hiệu mới để quảng bá cho dịch vụ kho vận mở rộng và các khả năng quản lý chuỗi cung ứng của công ty.