/
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Toàn cầu

THÔNG TIN UPS

Thành lập tại Seattle, Wash.:  Ngày 28/8/1907

Trụ sở:   Atlanta, Ga.

Địa chỉ trang web: www.ups.com

Tổng giám đốc điều hành:  David Abney

Doanh thu năm 2016:    61 tỷ đô la

Nhân viên:  Hơn 434.000

HOẠT ĐỘNG ĐÓNG GÓI

Doanh thu năm 2016:  51 tỷ đô la

Sản lượng vận chuyển hàng hóa toàn cầu năm 2016: 4,9 tỷ gói hàng và tài liệu

Sản lượng vận chuyển hàng hóa toàn cầu:  19,1 triệu gói hàng và tài liệu

Sản lượng đường không hàng ngày tại Mỹ:    2,7 triệu gói hàng và tài liệu

Sản lượng quốc tế hàng ngày:   2,8 triệu gói hàng và tài liệu

Khu Vực Hoạt Động:    Hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ;   Mọi địa chỉ tại Bắc Mỹ và Châu Âu

Khách hàng:  1,6 triệu lượt nhận, 8,7 triệu lượt phát

Theo dõi Trực tuyến:  101,5 triệu yêu cầu theo dõi mỗi ngày làm việc

Truy cập bán lẻ:  Kho UPS, 4.945; Trung tâm Dịch vụ Khách hàng UPS, 1.052;  Cửa hàng ủy quyền, 9.070 UPS Drop Boxes, 38,200; địa điểm UPS Access Point, hơn 26.000

Cơ sở hoạt động:    Hơn 1.800

Đội vận chuyển :   108.210 xe ô tô, xe tải, xe kéo, xe máy giao hàng, bao gồm hoơn 8.100 xe có nhiên liệu khác và xe công nghệ tiên tiến

Máy bay thuê chuyến ngắn:  420

Chặng bay hàng ngày:  Nội địa – 1077; Quốc tế – 1.090

Sân bay phục vụ:   Nội địa – 374; Quốc tế – 313

Trung tâm hàng không –

Mỹ:      Louisville, Ky. (Trung tâm Hàng không Toàn cầu chính) Philadelphia, Pa.;  Dallas, Texas; Ontario, Calif.;  Rockford, Ill.; Columbia, S.C.

Châu Âu:  Cologne/Bonn, Đức

Châu Á/ Thái Bình Dương:  Thượng Hải; Thâm Quyến; Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc

Canada:  Hamilton, Ontario

CHUỖI CUNG ỨNG VÀ VẬN CHUYỂN

Doanh thu thuần năm 2016:   10 tỷ đô la

Giải pháp về Chuỗi cung ứng của UPS

Dịch vụ chính: Giao nhận kho vận và phân phối; vận tải và chuyên chở (hàng không, biển, đường bộ, đường sắt); vận chuyển tới 195 quốc gia và vùng lãnh thổ;  Quản lý thương mại quốc tế và đại lý hải quan.

Dịch vụ đặc biệt: Giao nhận kho vận phụ tùng, sửa chữa kỹ thuật và lập cấu hình;   thiết kế và lập kế hoạch chuỗi cung ứng, quản lý hàng trả về.

Các cơ sở:   Hơn 500 cơ sở tại hơn 115 quốc gia; 36,6 triệu mét vuông

Đội Giao Hàng:   517

UPS Freight

Dịch vụ chính:    Nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ với trọng lượng ít hơn trọng lượng vận tải của và dịch vụ xe tải giữa các bờ biển

Đội Giao Hàng:  5.629 xe; 21.282 xe moóc

Các cơ sở:   200 trung tâm dịch vụ

Dịch vụ môi giới vận chuyển:     Coyote Logistics cung cấp xe tải, xe chở liên vận và dịch vụ môi giới với trọng lượng ít hơn trọng tải của xe tải, quản lý vận tải nhờ sử dụng mạng lưới hơn 40.000 nhà vận chuyển trên khắp Mỹ, Mehico, và Canada.