/
 • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
 • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
 • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Công nghệ

Dữ liệu Về Công nghệ

Trưởng phòng Thông tin: Juan Perez

Số Nhân viên Công nghệ: 4,707

Trung tâm Dữ liệu: Mahwah, NJ và Atlanta, GA

Máy tính lớn: 7

Dung lượng Máy tính lớn (Hàng triệu lệnh trong một giây, MIPS): 108,053

Hàng tỷ bytes lưu lượng và hệ thống lưu trữ UNIX: 21.5

Máy tính xách tay và máy Trạm: 218,877

Vật lý máy chủ: 22,948

Phần trăm Máy chủ Trung tâm Dữ liệu Ảo hóa: 56%

DIADS: 127,557 sử dụng hàng ngày

Mạng Truyền thông Toàn cầu của UPS:

 • Trang mạng: 3,219

Giải thưởng Công nghệ:

 • Digital Edge 25 for UPS My Choice® and Access Point™ network integration, 2016
 • CIO Magazine: CIO 100, #1 for Near Real-Time Service Performance Reporting (NRT), 2015
 • InformationWeek Elite 100: #1 Overall Most Innovative Users of Business Technology, 2015
 • Computerworld: Premier 100 IT Leaders - Ken Finnerty (2015), Nick Costides (2014), Juan Perez (2013)
 • InformationWeek Elite 100: #22 Overall Most Innovative Users of Business Technology, 2014
 • CIO Magazine: CIO 100, Business Intelligence for ORION, 2014
 • Supply & Demand Chain Executive 100 Award for ORION, 2014
 • Postal Technology International Awards for ORION (last mile delivery), 2014
 • CITE Awards - Auto Arrive and Depart (AAD), 2013
 • Association of Telecommunication Professionals (ATP), 2013 - Nick Costides
 • Mobile Enterprise Magazine's 2013 Mobilizer Award
 • InformationWeek 500: Most Innovative Users of Business Technology, 2013
 • Technology Association of Georgia Excalibur Awards Finalist, 2013
 • E3 Award, 2013
 • InformationWeek 500: #8 Overall Most Innovative, 2012
 • InformationWeek 500: Business Innovation award for UPS My Choice, 2012


Để biết thêm thông tin, hãy liên lạc: Phòng Quan hệ Công chúng UPS 404-828-7123