/
  • Customs regulations and requirements for import or export of medical supplies and equipment…Thêm
  • UPS is open for business: Service impacts related to Coronavirus…Thêm
  • Tạm dừng Đảm bảo Dịch vụ UPS…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Châu Á Thái Bình Dương

Các sự kiện ở Châu Á Thái Bình Dương

Thành Lập: 1986

Trụ Sở: Singapore

Chủ Tịch: Ross McCullough

Khu Vực Phục Vụ: Hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á Thái Bình Dương

Số Nhân Viên: 14.946 thuộc châu Á Thái Bình Dương; 435.000 trên toàn thế giới

Đội Phương Tiện Giao Nhận Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương: 1.940 (xe tải, xe tải thùng, xe tải kéo, xe máy)

Cơ sở vật chất: 535 (văn phòng, trung tâm khai thác, trung tâm, văn phòng cửa ngõ, trung tâm phân phối và kho hàng, cơ sở y tế, các điểm CL hoạt động và không hoạt động)

Chuyển bay hàng tuần: 202 chuyến nội Châu Á Thái Bình Dương; 142 chuyến trên toàn thế giới

Sân bay: 20 sân bay nội Châu Á Thái Bình Dương; 346 sân bay quốc tế

Các Trung Tâm Hàng Không Châu Á Thái Bình Dương: Thượng Hải, Thâm Quyến,  Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc

Thông tin Liên quan