/
 • Dịch vụ bị gián đoạn tại Nhật Bản do bão Hagibis…Thêm
 • Điều chỉnh tạm thời về dịch vụ trong lễ đăng quang tại Nhật Bản…Thêm
Bỏ Qua và Chuyển Tới Nội Dung Chính

Dữ Liệu về UPS

 • Toàn cầu

  Lấy thông tin về sự kiện và số liệu về công ty phát hàng lớn nhất thế giới và một trong các nhà cung cấp hàng đầu thế giới về dịch vụ vận chuyển và kho vận.

 • Công nghệ

  Tìm hiểu thêm về công nghệ đằng sau UPS.

 • Châu Á Thái Bình Dương

  Tìm kiếm một số tên và số liệu liên quan đến khu vực Châu Á Thái Bình Dương của UPS.

Thông tin Liên quan