από
Μετάβαση στο Κύριο Περιεχόμενο

Υποστήριξη

Επικοινωνία με την UPS μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια; Στείλτε μας email και θα σας απαντήσουμε μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα. Τα απαιτούμενα πεδία εμφανίζονται με .

Step 1

Με βάση τις πληροφορίες που έχετε δώσει μέχρι στιγμής, τα παρακάτω θέματα υποστήριξης ίσως να απαντούν στις ερωτήσεις σας.

  Πώς μπορούν τα API να βοηθήσουν την επιχείρησή μου;
  Θα πρέπει να αποδεχθώ ένα συμφωνητικό αδειοδότησης μακροχρόνιας ισχύος για να λάβω ένα API;
  Τι είναι η βάση γνώσεων στο Developer Resource Center;