от
  • Service Alert due to Situation in Ukraine...Още
Прескачане към основното съдържание

UPS Комплект за разработчици

Известия и актуализации на API

API Комплектите за програмисти на UPS се актуализират през цялата година, а актуализациите се обявяват през януари и юли всяка година. Подобренията могат да варират от промени в отделни функционалности на API до създаване на нови API. Използвайте връзката ""Прочетете повече"", за да разгледате най-новите обявления и актуализации.

Още

Как да започнете

API комплекти за разработчици

Транспортиране/Оценяване

Опасни стоки
Пратки Проверени по въздух, земя и международни опасни стоки (опасни материали) са приемливи за UPS.
Локатор – глобален
Намерете UPS Access Point, обект на UPS или най-близкия UPS Магазин до Вас.
Оценка
Сравнете услуги за доставка и тарифи за изпращане, за да определите най-добрия вариант за своите клиенти.
Изпращане
Валидирайте адреси, сравнявайте тарифи и отпечатвайте етикети за своите вътрешни бизнес процеси.
Транзитно време
Сравнявайте транзитните времена за изпращане на UPS услуги.

Видимост

Проследяване
Предоставяйте точна информация за статуса на пакетите на своите клиенти.
Проследяване – UPS Signature Tracking®
Автоматизирайте доказателство за доставка на своите пратки.