от
  • Services may be impacted by Brexit...Още
  • Coronavirus Update...Още
  • UPS е отворен за бизнес: Въздействия върху услугите, свързани с коронавируса ... повече...Още
Прескачане към основното съдържание

UPS Комплект за разработчици

Известия и актуализации на API

API Комплектите за програмисти на UPS се актуализират през цялата година, а актуализациите се обявяват през януари и юли всяка година. Подобренията могат да варират от промени в отделни функционалности на API до създаване на нови API. Използвайте връзката ""Прочетете повече"", за да разгледате най-новите обявления и актуализации.

Още

Как да започнете

API комплекти за разработчици

Транспортиране/Оценяване

Оценка
Сравнете услуги за доставка и тарифи за изпращане, за да определите най-добрия вариант за своите клиенти.
Изпращане
Валидирайте адреси, сравнявайте тарифи и отпечатвайте етикети за своите вътрешни бизнес процеси.
Транзитно време
Сравнявайте транзитните времена за изпращане на UPS услуги.

Видимост

Проследяване
Предоставяйте точна информация за статуса на пакетите на своите клиенти.
Проследяване – UPS Signature Tracking®
Автоматизирайте доказателство за доставка на своите пратки.