/
  • Service disruptions due to the conflict in Ukraine...Daha Fazla
  • Severe snow conditions throughout Turkey and Greece...Daha Fazla
Ana İçeriğe Git

Boyutsal Ağırlık

Paketinizin boyut/ağırlık oranı yüksekse, gönderi fiyatlarınızı hesaplarken paketinizin boyutsal ağırlığını dikkate almanız gerekebilir.

Boyut Ağırlığı Hakkında Bilgi Edinin

Fiyatınızı hesaplamak için hangi ağırlığın kullanılacağını belirlemek, hangi kuralın geçerli olduğunu belirlemenizi gerektirir. Boyut ağırlığı, bir paketin gerçek ağırlığına nispeten kapladığı alan miktarı olan paket yoğunluğunu yansıtır. Boyut ağırlığı, tüm UPS yerel ve uluslararası hizmetleri için uygulanabilir. Faturalandırılabilir ağırlık, fiyatı hesaplamak için kullanılan ağırlıktır. Yerel ve uluslararası servisler için, faturalandırılabilir ağırlık, geçerli ağırlıkla boyut ağırlığı karşılaştırıldığında daha büyük olan olacaktır. Boyut ağırlığı hesaplamaları, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

UPS ağırlık ve boyut sınırlarını aşan paketlerin taşınması kabul edilmez. Bunlar UPS sisteminde bulunduğunda, Maksimum Sınırların Üstünde masrafına tabi tutulur.

Yukarı Git

Paketinizin Küp Boyutunu Ölçme

Yükseklik, uzunluk ve genişliği çarparak paketinizin santimetre cinsinden küp boyutunu hesaplayın. Her ölçümü en yakın tam santimetreye yuvarlayın. Elde edilen toplam değer, paketinizin küp boyutudur.

Measuring Cubic Size
Yukarı Git

Boyut Ağırlığını Hesaplama

Paketinizin boyut ağırlığı geçerli ağırlığını aşıyorsa, boyut ağırlığını faturalandırılabilir ağırlık olarak hesaplayabilirsiniz.

  • Geçerli Ağırlığı Belirle: Paketinizin gerçek ağırlığını tespit etmek için herhangi bir standart tartı kullanın. Herhangi bir küsuratı bir sonraki yarım kilograma çıkarın.
  • Boyut Ağırlığını Belirle: Paketinizin santimetre cinsinden küp boyutunu 5.000'e bölün. Herhangi bir küsuratı bir sonraki yarım kilograma çıkarın.
  • Faturalanabilir Ağırlığı Belirle: Paketin geçerli ağırlığını boyut ağırlığıyla karşılaştırın. İki ağırlıktan daha ağır olanı, faturalandırılabilir ağırlıktır ve fiyatı hesaplamak için bunun kullanılması gerekir.

Çok paketli gönderiler için, gönderideki tüm paketlerin faturalanabilir ağırlığını toplayın.

Yukarı Git

Büyük Paket Koşulları

UPS paketinizin uzunluğu artı kalınlığı [(2 x genişlik) + (2 x yükseklik)] birleştirilmiş olarak 300 cm'den fazla, ancak maksimum 400 cm boyutundan küçükse, paketiniz Büyük Paket kabul edilir.

Yukarı Git

Büyük Paket Ek Ücreti

Uzunluğu ve eni [(2 x genişlik) + (2 x yükseklik)] toplam 300 cm'den fazla, ancak maksimum 400 cm boyutundan küçük olan her UPS paketine bir Büyük Paket Ek Ücreti uygulanır.

Büyük Paketler, Büyük Paket Ek Ücretinin yanında minimum 40 kg faturalandırılabilir ağırlığa tabidir.

Büyük Paket Ek ücreti uygulandığında Ek Elleçleme ücreti talep edilmeyecektir.

Yukarı Git