/
Ana İçeriğe Git

Web Sitesi Kullanım Koşulları

LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ ("WEB SİTESİ") KULLANMADAN ÖNCE BU WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARINI OKUYUNUZ. WEB SİTESİNE ERİŞİM VE WEB SİTESİNİ KULLANMANIZ, BU WEB SİTESİNİN KULLANIM KOŞULLARINA ("KULLANIM KOŞULLARI") TABİDİR. WEB SİTESİNİ ANCAK AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞ OLAN KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ TAKDİRDE KULLANABİLİRSİNİZ. KULLANIM KOŞULLARININ TAMAMINI KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE WEB SİTESİNE ERİŞMEYİNİZ VEYA WEB SİTESİNİ KULLANMAYINIZ. WEB SİTESİNE ERİŞEREK VEYA WEB SİTESİNİ KULLANARAK SİZ VE TEMSİL ETMEYE YETKİLİ OLDUĞUNUZ TÜZEL KİŞİLİK ("SİZ" VEYA "SİZİN"), KULLANIM KOŞULLARINA TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERİR.

1. Kullanıcı Uygunluğu

Web Sitesi, UPS tarafından sunulur ve sadece tüzel kişiler ve geçerli yasalara göre yasal açıdan bağlayıcı sözleşme(ler) yapabilen reşit kişiler tarafından kullanılabilir. Bu şartları sağlamadığınız takdirde, Web Sitesini kullanmanıza izin verilmez.

Yukarı Git

2. Kullanım Koşulları Kapsamı

Bu Kullanım Koşulları, bu Hizmetlerin ayrı bir sözleşmeye tabi olduğu durumlar hariç, Web Sitesini ve Web Sitesindeki kullanılabilir tüm uygulamaları, yazılımı ve hizmetleri (bunlara toplu olarak "Hizmetler" denir) kullanma şeklinizi belirler. Belli Hizmetlerin ve Web Sitesinde sizin için sağlanan diğer öğelerin kullanımı için özel hükümler veya sözleşmeler geçerli olabilir ("Hizmet Sözleşmesi(leri)"). Bu tür Hizmet Sözleşmeleri, geçerli Hizmetlerin yanında bulunur veya geçerli Hizmetlerle ilişkilendirilmiş bir bağlantıyla veya bağlantı üzerinden liste halinde belirtilir.

Yukarı Git

3. Değişiklikler

UPS bu Kullanım Koşullarını istediği zaman revize edebilir ve güncelleyebilir.  Bu Kullanım Koşullarındaki herhangi bir değişiklikten sonra Web Sitesini kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Web Sitesinin tüm noktaları, kararı yalnızca UPS'e ait olmak üzere ve haber vermeksizin değiştirilebilir, eklenebilir, silinebilir veya güncellenebilir. UPS, Web Sitesi üzerinden sağlanan ürün ve hizmetler için istediği zaman ve kararı yalnızca kendisine ait olmak üzere ücret isteyebilir veya bu ücretleri değiştirebilir. UPS, istediği zaman ve kararı yalnızca kendisine ait olmak üzere diğer UPS ürün ve hizmetleriyle ilgili genel uygulamalar oluşturabilir ve sınırlar koyabilir veya bunları değiştirebilir.

Yukarı Git

4. UPS Hizmet Şartları ve Koşulları

Bu Web Sitesi Kullanım Şartlarında ve Hizmet Sözleşmesinde/Sözleşmelerinde belirtildiği üzere, UPS tarafından sunulan taşımacılık ve ilgili hizmetler için geçerli olan UPS hizmet şartları ve koşulları (“UPS Hizmet Şartları ve Koşulları”), bu Web Sitesi aracılığıyla alınan söz konusu UPS taşımacılık ve ilgili hizmetlerini kullanımınıza ek olarak söz konusu benzer işlemler için geçerli olabilecek diğer şartları ve koşulları da düzenler. UPS Hizmet Şartları ve Koşulları, burada bu Şartlar ve Koşullar ile birleştirilmektedir; Kullanım Şartlarına ait buradaki tüm belgeler de geçerli olduğu noktaya kadar UPS Hizmet Şartları ve Koşullarını kapsamaktadır.

Yukarı Git

5. Web Sitesi ve Hizmetler Aracılığıyla Gönderilen Bilgiler

Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz bilgiler bu Kullanım koşulları kapsamında yer almaktadır. Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla sağladığınız bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve öyle olmaya devam edeceğini ve gerekli oldukça bu bilgileri düzenleyip güncelleyeceğinizi beyan ve kabul etmektesiniz.

Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla kişisel bilgileri UPS’e sizin tarafınızdan gönderilen kişilerle ilgili olarak UPS’e, bu bilgileri sağlama yetkiniz olduğunu ve kullandığınız Hizmetler için öngörülen bu bilgilerin işlenmesi için gereken tüm bildirimleri yaptığınızı ve onayları aldığınızı beyan etmektesiniz.

Yukarı Git

6. Lisans ve Mülkiyet

Web Sitesi ve içerikleri ("İçerik") ile ilişkili fikri mülkiyet haklarının ("Fikri Mülkiyet") tamamı UPS'e, iştiraklerine veya üçüncü kişilere aittir. İçerik, Birleşik Devletler'deki ve diğer ülkelerdeki telif hakkı ve diğer yasalarca korunmuştur. Web Sitesinin öğeleri ayrıca ticari takdim şekli, ticari sır, haksız rekabet ve diğer yasalarca da korunmuştur ve tamamı veya kısımları kopyalanamaz veya taklit edilemez. Web Sitesinde görünen tüm özel grafikler, simgeler ve diğer öğeler, UPS'in, iştiraklerinin veya UPS'e bu tür İşaretleri kullanma hak ve lisansını vermiş olan diğer tüzel kişiliklerin ticari markaları, hizmet işaretleri veya ticari takdim şekilleridir ("İşaretler") ve UPS'in açık ve yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde kullanılamaz veya bunlara hiçbir şekilde müdahale edilemez. Bu Kullanım Koşulları tarafından açıkça yetki verilmediği sürece, önce UPS'in veya uygun üçüncü kişinin yazılı iznini almaksızın, Web Sitesinin Fikri Mülkiyetini hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, kiralayamaz, ödünç veremez, satamaz, bunlardan eser türetemez, karşıya yükleyemez, aktaramaz veya dağıtamazsınız. Burada açıkça belirtildiği durum hariç, UPS, size UPS'in veya herhangi bir üçüncü kişinin Fikri Mülkiyetine açık ya da kapalı hiçbir hak tanımaz.

UPS, (a) sadece Web Sitesine, İçeriğe ve Hizmetlere, sadece UPS tarafından sunulduğu şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız ve (b) Web Sitesiyle birlikte sunulan UPS bilgisayar ve ağ hizmetlerine ("UPS Sistemleri") sadece UPS tarafından açıkça izin verildiği şekilde erişmeniz ve bunları bu şekilde kullanmanız için, size sınırlı, kişisel, başkalarına aktarılamaz, başkalarına alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisans verir. Bu sınırlı lisans hariç UPS, size Web Sitesine erişme izni vererek, UPS Sistemleri, UPS Sistemleri üzerinden kullanılabilir bilgi veya veriler ("Bilgiler"), İçerik, Hizmetler, Web Sitesi veya diğer her türlü UPS mülkiyeti için veya bunlarla ilgili olarak hiçbir çıkarı bulunduğunu ifade etmez. Yasalarca gerekli olduğu veya burada belirtildiği ölçü hariç, İçeriğin ve/veya Bilgilerin hiçbiri, önce UPS'in yazılı izni alınmaksızın tersine mühendislik işlemlerinden geçirilemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, herhangi bir dile veya bilgisayar diline çevrilemez, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yöntemle yeniden aktarılamaz, yeniden satılamaz veya yeniden dağıtılamaz. UPS'in bu konuda açık izni olmaksızın, İçeriği hiçbir şekilde yapamaz, satamaz, satışa sunamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, gösteremez, halka açık olarak gerçekleştiremez, içeri alamaz, dağıtamaz, yeniden aktaramaz veya diğer herhangi bir şekilde kullanamazsınız.

Yukarı Git

7. Web Sitesinin Kullanımıyla İlgili Sınırlamalar

Bu Kullanım Koşullarında belirtilen diğer sınırlamaların yanında, aşağıdakileri de kabul etmiş oluyorsunuz:

(a) Web Sitesinden aktarılan bilgilerin kaynağını gizlemeyeceksiniz.
(b) Web Sitesine yanlış veya yanıltıcı bilgi yerleştirmeyeceksiniz.
(c) Web Sitesi üzerinden hiçbir hizmeti, bilgiyi, uygulamayı veya yazılımı kullanmayacak veya UPS tarafından açıkça izin verilmeyen şekilde bunlara erişmeyeceksiniz.
(d) Web Sitesine virüs, Trojan, solucan, zaman bombası veya herhangi bir sisteme, Web Sitesine veya Bilgilere zarar vermeyi, bunlarla çakışmayı, bunları kesmeyi veya bunlardaki mülkiyeti kaldırmayı amaçlayan veya başkalarının (aşağıda tarif edildiği gibi) Fikri Mülkiyet haklarını ihlal eden diğer herhangi bir bilgisayar programlama rutini sokmayacak veya yüklemeyeceksiniz.
(e) Web Sitesinin bazı alanları sadece UPS müşterilerine açıktır.
(f) Web Sitesini veya UPS Sistemlerini veya Hizmetleri, UPS'in düşüncesine göre UPS Sistemlerinin, Hizmetlerin veya Web Sitesinin performans veya çalışmasını olumsuz etkileyebilecek veya yetkili kişilerin UPS Sistemlerine, Hizmetlere veya Web Sitesine erişme yetenekleriyle çakışabilecek herhangi bir şekilde kullanamaz veya bunlara bu şekilde erişemezsiniz.
(g) UPS'in açık ve yazılı izni olmaksızın, İçerik veya Bilgilerin herhangi bir kısmını veya yönünü çerçeveleyemez veya bunları kapsamak üzere herhangi bir çerçeveleme tekniği kullanamazsınız.

Yukarı Git

8. Sevkıyatla İlgili Sistemlere ve Bilgiye Web Sitesinden Erişiniz

Gönderi İle İlgili Sistemleri ve Bilgiyi kullanımınız ve bunlara olan erişiminiz, aşağıdaki hükümlere tabidir:

(a)  "Gönderi İle İlgili Sistemler", izleme, nakil süresi, UPS şubeleri, adres doğrulaması ve paketlerin UPS'le gönderilmesiyle ilgili diğer işlev ve bilgileri sunmak için kullanılan UPS Sistemlerinden oluşur.  Gönderi İle İlgili Sistemler ve bu sistemlerden elde edilen Bilgiler ("Gönderi Bilgileri"), sadece sizin tarafınızdan, sizin tarafınızdan veya size ya da sizin adınıza gönderilen paketlerle bağlantılı olarak kullanılmalı ve başka hiçbir amaçla kullanılmamalıdır. 
(b)  Gönderiyle İlgili Sistemleri ile Gönderi Bilgilerinin özel mülkiyeti, UPS'e aittir.  UPS sizi Gönderi İle İlgili Sistemlerdeki izleme işlevini sadece sizin tarafınızdan veya size teslimat için UPS'e ihale edilmiş olan gönderileri takip amacıyla kullanma yetkisi verir ve başka hiçbir amaç için vermez.  Sınırsız olarak Gönderi Bilgilerini hiçbir web sitesinde kullanıma hazır hale getirme veya Gönderi Bilgilerini UPS'in açık ve yazılı izni olmaksızın ticari kazanç için diğer hiçbir şekilde çoğaltma, dağıtma, kopyalama, saklama, kullanma veya satma yetkisine sahip değilsiniz.  Bu, kişisel bir hizmettir, dolayısıyla Gönderi İle İlgili Sistemlerini veya Gönderi Bilgilerini kullanma hakkınız başkalarına atanamaz.  Bu hükümlere uygun olmayan her türlü erişim veya kullanım, yetkisizdir ve kesinlikle yasaktır.
(c)  Otomatik sorgu cihazları, robotlar veya tekrarlanan veri toplama ve çıkartma araçları, rutinler, komut dosyalarının veya benzeri işlevlere sahip diğer mekanizmalarının Gönderi İle İlgili Sistemlerle bağlantılı olarak kullanılması kesinlikle yasaktır.

Yukarı Git

9. Linkler

(a) Giden Bağlantılar. Web Sitesi, üçüncü kişilerin Web Sitelerine ve kaynaklarına giden bağlantılar içerebilir (bunlara toplu olarak "Bağlantılı Siteler" denir). Bu Bağlantılı Siteler ancak ve ancak Size kolaylık olsun diye sunulmuştur ve UPS'in bu tür Bağlantılı Sitelerin içeriğini onayladığı anlamına gelmez. UPS, herhangi bir Bağlantılı Sitedeki hiçbir içerik, yazılım, hizmet veya uygulamanın doğruluğu, kesinliği, performansı veya kalitesi konusunda hiçbir teminat veya garanti sunmaz. UPS, Bağlantılı Sitelerin kullanılabilirliğinden veya bu sitelerin içerik ya da faaliyetlerinden sorumlu değildir. Bağlantılı Sitelere erişmeye karar verdiğinizde, bunun riski tamamen kendinize aittir. Ayrıca Bağlantılı Siteleri kullanımız, Bağlantılı Sitenin gizlilik politikası da dahil olmak üzere, ancak bununla sınırlı olmaksızın, geçerli her türlü politika ve kullanım hüküm ve koşullarına tabidir.
(b) Gelen Bağlantılar. UPS'le yapılan ayrı bir bağlantı sözleşmesi olmadan, Web Sitesinin http://www.ups.com adresi dışındaki herhangi bir sayfasına düz bir metin bağlantısıyla bağlantı vermek kesinlikle yasaktır. http://www.ups.com adresine veya bunun içindeki herhangi bir sayfaya bağlantı kuran herhangi bir web sitesinin veya diğer aygıtın (a) İçeriği kopyalaması, (b) İçeriğin etrafında bir tarayıcı veya kenarlık ortamı kullanması, (c) UPS veya iştiraklerinden herhangi birinin kendisini veya ürünlerini onayladığını herhangi bir şekilde ima etmesi, (d) UPS veya iştiraklerinden herhangi birisiyle olan ilişkisi de dahil, gerçekleri yanlış aktarması, (e) UPS ürün veya hizmetleriyle ilgili yanlış bilgiler sunması ve (f) UPS'ten açık ve yazılı izin almadan UPS veya iştiraklerinden herhangi birisinin herhangi bir logosunu veya işaretini kullanması yasaktır.

Yukarı Git

10. Teklifler

UPS, yeni hizmet veya ürünlerle ilgili olarak Web Sitesi üzerinden gönderilen fikir, kavram veya teknikleri kabul etmez ("Yorumlar").  Bu tür Yorumlar alındığında, (a) bunların gizli veya özel mülkiyet kabul edilmeyeceğini, (b) UPS ve iştiraklerinin bu bilgileri gizli tutma konusunda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve (c) UPS'in bu tür Yorumları kullanma, başkalarına aktarma, çoğaltma, yayımlama, görüntüleme, dağıtma ve bunlardan istediği şekilde yararlanma konusunda sınırsız, geri alınamaz, dünya çapında, telif ücreti gerektirmeyen hakkı bulunduğunu kabul etmiş olursunuz. 

Yukarı Git

11. Sonlandırma

UPS'in, kararı kendisine ait olmak üzere, erişim ve kullanım hakkı başkaları için devam etse bile, sizin Web Sitesini, UPS Sistemlerini, Bilgileri, Hizmetleri ve İçeriği kullanmanızı istediği zaman ve kararı kendisine ait olmak üzere istediği herhangi bir nedenle sona erdirebileceğini veya askıya alabileceğini kabul etmiş oluyorsunuz.  Bu tür bir askıya alma veya sona erdirme durumunda derhal (a) Web Sitesini kullanmayı bırakmanız ve (b) İçeriğin herhangi bir kısmından yaptığınız kopyalar varsa, bunların tamamını imha etmeniz gerekir.  Bu tür bir fesihten, askıya almadan veya sona erdirmeden sonra Web Sitesine, UPS Sistemlerine, Bilgilere veya Hizmetlere erişmek, bir istismar eylemi olarak algılanacaktır.  Ayrıca UPS'in Web Sitesine, UPS Sistemlerine, Bilgilere ve/veya Hizmetlere olan erişiminizi feshetmesi veya askıya almasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı hiçbir sorumluluğu almayacağını kabul etmiş olursunuz.

Yukarı Git

12. Garantilerin Feragatnamesi

UPS, WEB SİTESİNİ, UPS SİSTEMLERİNİ, HİZMETLERİ, BİLGİLERİ VEYA İÇERİĞİ KULLANMA SONUCU ELDE EDİLECEK OLAN SONUÇLARLA İLGİLİ HİÇBİR TEMİNAT VEYA GARANTİ SUNMAZ.  BUNLARI KULLANMA RİSKİ SİZE AİTTİR.

WEB SİTESİ, UPS SİSTEMLERİ, BİLGİLER, HİZMETLER VE İÇERİK, "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR.  UPS, LİSANS SAHİPLERİ VE TEDARİKÇİLERİ, YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, İMA EDİLEN PAZARLANABİLİRLİK, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARININ İHLAL EDİLMEDİĞİ VE BELLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA GİZLİ, YASAL VEYA DİĞER TÜRLÜ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDER.  UPS VE İŞTİRAKLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VE TEDARİKÇİLERİ, WEB SİTESİNİN VEYA UPS SİSTEMLERİNİN KULLANILMASIYLA VEYA KULLANILMASI SONUCU SAĞLANAN İÇERİK, BİLGİ VEYA HİZMETLERİN KESİNLİĞİ, TAMAMLIĞI, GÜVENLİĞİ VEYA ZAMANINDA OLMASI KONUSUNDA HİÇBİR TEMİNAT YA DA GARANTİ VERMEZ.  SİZİN TARAFINIZDAN WEB SİTESİNDEN ELDE EDİLEN HİÇBİR BİLGİ, UPS TARAFINDAN BU KULLANIM KOŞULLARINDA AÇIKÇA BEYAN EDİLMEYEN HİÇBİR GARANTİYİ TEŞKİL ETMEYECEKTİR.

BAZI MAHKEME YERLERİ, İMA EDİLEN GARANTİLERDE HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMASINA İZİN VERMİYOR; DOLAYISIYLA BU BÖLÜMDEKİ SINIRLAMALAR VE MUAFİYETLER SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.  BİR TÜKETİCİ OLARAK HAREKET ETTİĞİNİZDE, VARSA MUAF TUTULAMAYACAK YASAL HAKLARINIZ BU HÜKÜMLERDEN ETKİLENMEZ.  SİZ, BU KULLANIM KOŞULLARINDAKİ SORUMLULUK VE GARANTİNİN SINIRLARININ VE MUAFİYETLERİNİN ADİL VE MAKUL OLDUĞUNU KABUL EDİYOR VE ONAYLIYORSUNUZ.

Yukarı Git

13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

UPS, GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ VE UPS'İN AKSİ TAKDİRDE HERHANGİ BİR ZARARDAN SORUMLU TUTULABİLECEĞİ ÖLÇÜDE, SADECE GEÇERLİ ZARARLARDAN SORUMLUDUR.  YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, UPS, İŞTİRAKLERİ, LİSANS SAHİPLERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA WEB SİTESİNDE BAHSEDİLEN DİĞER ÜÇÜNCÜ KİŞİLER, HERHANGİ BİR İSTENMEYEN, DOLAYLI, ÖRNEK, CEZAİ VE NİHAİ HASARDAN, KAR KAYBINDAN VEYA KAYIP VERİLERDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN VEYA İSTER GARANTİYE, İSTERSE DE SÖZLEŞMEYE, KUSURA, SUÇA VEYA DİĞER HERHANGİ BİR YASAL TEORİYE DAYANSIN VE UPS'İN BU TÜR BİR ZARAR İHTİMALİ KONUSUNDA İSTER UYARILMIŞ OLSUN, İSTERSE DE OLMASIN, WEB SİTESİNİN, UPS SİSTEMLERİNİN, BİLGİLERİN, HİZMETLERİN VEYA İÇERİĞİN KULLANILMAMASINDAN YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN İŞ KESİNTİLERİNDEN ASLA SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.  YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU KULLANIM KOŞULLARI ALTINDA SİZİN İÇİN BELİRTİLEN ÇÖZÜMLER ÖZELDİR VE SADECE BU KULLANIM KOŞULLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLENLERLE SINIRLIDIR. 

Yukarı Git

14. İhracat Kontrolü De Dahil Yasalara Uygunluk

Web Sitesini geçerli tüm yasalara, kurallara ve yönetmeliklere tam uygun ve UPS'in yegane hükmüne bağlı olarak UPS'in iyi niyetini veya adını olumsuz etkilemeyecek bir şekilde kullanmayı ve UPS'in UPS için geçerli olan herhangi bir yasa, kural ya da yönetmeliği ihlal etmesini sağlayacak hiçbir eylemde bulunmamayı kabul etmiş oluyorsunuz.

UPS ve Web Sitesinin merkezi, Birleşik Devletler'dedir.  Birleşik Devletler ve diğer bazı mahkeme yerleri, ürün ve bilgilerin ihracatını kontrol eder.  Geçerli bu tür sınırlamaların tamamına uymayı ve (her türlü yazılım veya Hizmetler de dahil) İçeriği Birleşik Devletler'in veya geçerli diğer ihracat kontrol yasa veya yönetmeliklerine göre yasaklanmış olan ülke veya kişilere ihraç etmemeyi veya yeniden ihraç etmemeyi kabul etmiş oluyorsunuz.  İçeriğe (herhangi bir yazılım veya Hizmetler de dahil olmak üzere) veya Bilgiye erişip, bunu indirdiğinizde, bu tür bir ihracatın yasaklanmadığı bir ülkede bulunduğunuzu veya bu tür bir ihracatın yasaklanmadığı bir kişi ya da tüzel kişilik olduğunuzu ifade etmiş olursunuz.  Siz sadece yerel mahkeme yerinizdeki yasalara ve İçeriğin (her türlü yazılım veya Hizmetler de dahil olmak üzere) ithalatı, ihracatı veya yeniden ihracatıyla ilgili olarak geçerli diğer yasalarına uymaktan sorumlusunuz.

Yukarı Git

15. İleriye Dönük İfadeler

Buradaki tarih bilgileri hariç, bu Web Sitesindeki ifadeler, 1933 yılındaki Menkul Kıymetler Yasasının 27A Bölümü ve 1934 yılındaki Menkul Kıymetler Yasasının 21E Bölümü altında belirtilen anlamda ileriye dönük ifadelerdir. Bu tür ileriye dönük ifadeler, UPS ve yönetiminin, şirketin stratejik yönleri, potansiyelleri ve gelecekteki sonuçlar konusundaki niyet, inanç ve geçerli beklentileriyle ilgili ifadeler de dahil, bazı risk ve güvensizlikleri de kapsar. Bazı faktörler, geçerli sonuçların, faaliyet gösterdiğimiz pazardaki ekonomik ve diğer koşullar, rekabetçi çevremiz, 11 Eylül 2001 tarihindeki olayların uzun süreli düzenleyici, ekonomik ve diğer etkileri, grevler, iş durdurma ve iş yavaşlatma eylemleri, devlet düzenlemesi, uçak ve motor yakıtı fiyatlarındaki artışlar, çalışma sonuçlarımızdaki dönemsel ve mevsimsel dalgalanmalar ve şirketin görüşmelerini burada referans olarak verdiğimiz Menkul Kıymetler ve Ticaret Komisyonu'ndaki dosyalarında ele alınan diğer riskler de dahil olmak üzere maddi açıdan ileriye dönük ifadelerden farklı olmasını sağlar.

Yukarı Git

16. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri


YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU BELGEYLE WEB SİTESİNİN, UPS SİSTEMLERİNİN, BİLGİLERİN, HİZMETLERİN VE İÇERİĞİN KULLANILMASINDAN DOĞAN VEYA KULLANILMASIYLA İLGİLİ OLAN HER TÜRLÜ DURUŞMANIN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, GEORGİA EYALETİ, FULTON İLÇESİNDEKİ BİR EYALET MAHKEMESİNDE VEYA FEDERAL MAHKEMEDE YAPILMASINI KABUL ETMİŞ OLUYOR VE BU TÜR BİR DURUŞMANIN MAHKEME SALONU VEYA MAHKEME YERİYLE İLGİLİ OLARAK ŞİMDİ VEYA GELECEKTE İLERİ SÜREBİLECEĞİNİZ HER TÜRLÜ İTİRAZDAN AÇIK OLARAK VAZGEÇMİŞ OLUYORSUNUZ.  WEB SİTESİNİN, UPS SİSTEMLERİNİN, BİLGİLERİN, HİZMETLERİN VE/VEYA İÇERİĞİN KULLANILMASINDAN DOĞAN VEYA KULLANILMASIYLA İLGİLİ OLAN HER TÜRLÜ İDDİANIN VEYA DAVA HAKKININ, BU İDDİA VEYA DAVA HAKKI DOĞDUKTAN SONRAKİ EN GEÇ BİR (1) YIL İÇİNDE DOSYALANMASI GEREKTİĞİNİ KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

Yukarı Git

17. Geçerli Yasalar ve Dil

Bu Kullanım Koşulları, yasaların izin verdiği ölçüde, (i) Georgia'nın çakışan hukuk prensipleri; (ii) Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler Anlaşması; (iii) Uluslararası Mal Satışıyla ilgili Sınırlı Dönem hakkındaki 1974 Anlaşması ve (iv) 11 Nisan 1980 tarihinde Viyana'da yapılan ve 1974 Anlaşmasını düzelten Protokol hariç, ABD'nin Georgia Eyaleti'nin iç yasalarına tabi olacaktır.  Yasaların izin verdiği ölçüde, bu Kullanım Koşullarının geçerli dili, İngilizce'dir.  Her türlü çevirisi, ancak ve ancak sizin rahatlığınız içindir; İngilizce dilindeki versiyonunu görüntülemek için (a) seçtiğiniz ülkenin başlangıç sayfasına dönünüz, (b) sayfanın üst kısmındaki İngilizce bağlantısına tıklayınız ve (c) ardından sayfanın alt kısmında bulunan Web Sitesinin Kullanım Koşulları bağlantısına tıklayınız.

Yukarı Git

18. Genel

Bu Kullanım Koşullarını veya bu Kullanım Koşullarına dayanan hiçbir çıkar, hak ya da sorumluluğunuzu başkalarına atayamazsınız.  Yetkili olan herhangi bir mahkeme tarafından bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu tespit edildiği takdirde bu hükmün geçersizliği, bu Kullanım Koşullarının kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemez ve bu Kullanım Koşullarının yetkisi ve geçerliliği devam eder.  Bu Kullanım Koşullarından herhangi birisinden vazgeçilmesi, bu hüküm veya koşuldan veya başka hüküm veya koşullardan vazgeçildiği anlamına gelmez.

Yukarı Git

19. Yazılı Belge

Bu Kullanım Koşullarını kayıtlarınız için yazdırmak suretiyle yazılı olarak saklayabilirsiniz ve bu Kullanım Koşullarının yazılı bir belgeyle kanıtlanması için başka herhangi bir şeyin gerekmediğini kabul etmiş olursunuz.

Yukarı Git

20. Komple Sözleşme

AYRI BİR LİSANSTA, HİZMETTE VEYA SİZİNLE UPS ARASINDAKİ YAZILI DİĞER HERHANGİ BİR SÖZLEŞMEDE YA DA GEÇERLİ UPS FİYAT VE HİZMET REHBERİNDE VEYA UPS TARİFESİNDE AÇIKÇA BELİRTİLMESİ DURUMU HARİÇ, BU KULLANIM KOŞULLARI, WEB SİTESİNİN, UPS SİSTEMLERİNİN VE HER TÜRLÜ YAZILIMIN YA DA BUNLARIN İÇERDİĞİ HİZMET, BİLGİ VE İÇERİĞİN KULLANIMIYLA İLGİLİ SİZİNLE UPS ARASINDA SÖZLEŞMENİN TAMAMINI TEŞKİL EDER VE BUNUNLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN TÜM TARTIŞMA, YAZIŞMA, GÖRÜŞME VE SÖZLEŞMELERİN YERİNE GEÇER. 

Yukarı Git

21. Quebec Sakinleri İçin

Taraflar, bu Kullanım Koşullarını ve onunla ilgili mevcut ve gelecekteki tüm belgelerin sadece İngilizce dilinde hazırlanmasını istediklerini beyan eder.

Les parties déclarent par les présentes qu’ils exigent que cette entente et tous les documents y afférents, soit pour le présent ou l’avenir, soient rédigés en langue anglaise seulement.

Yukarı Git

22. Müşteri Hizmeti

Web Sitesiyle ilgili soru veya yorumlarınızı UPS Müşteri Hizmetlerine gönderebilirsiniz.

Yukarı Git