UPS My Choice Hizmet Hükümleri

(1) Düzenleyici Hükümler.  UPS My Choice® hizmetleri kullanımınız (Hizmet) bu Hizmet Hükümleri (aşağıda belirtilen tüm ek geçerli şartlar dahildir) (“Hükümler”) ve aşağıdaki belgeler tarafından düzenlenir ve bu belgeler Hükümlere bu referans tarafından dahil edilip Hükümler tarafından yapılan şu değişiklikler haricinde uygulanırlar:

 • bölgeniz veya ülkenizdeki küçük paket gönderileri ve kargo hareketlerine ilişkin UPS® hizmetlerini açıklayan bölge veya ülkeye özgü belgeler;
 • UPS tarife/hizmet hüküm ve koşulları (“UPS Hüküm ve Koşulları”)1;
 • geçerli UPS fiyat ve hizmet kılavuzu veya hizmet ve tarife kılavuzu (“UPS Kılavuzu”)2; (Not: UPS Kılavuzu ve UPS Hüküm ve Koşulları topluca “Tarife” olarak anılır)
 • UPS Teknoloji Anlaşması3
 • hizmet esnasında geçerli olan UPS My Choice® ana sayfasında bulunan Hizmet açıklaması4; ve
 • UPS Gizlilik Bildirimi5.

1. UPS Hüküm ve Koşullarını Görüntüle

2. UPS Kılavuzunu Görüntüle

3. UPS Teknoloji Anlaşması'nı Görüntüle

4. UPS My Choice® Ana Sayfası

5. UPS Gizlilik Bildirimini Görüntüle

Hizmeti ve UPS hizmetlerini, UPS Hüküm ve Koşullarını, UPS Kılavuzunu, UPS Teknoloji Anlaşmasını ve UPS Gizlilik Bildirimini açıklayan bu tür dosyalar topluca “Geçerli Hükümler” olarak anılır ve bu Geçerli Hükümlerden biri veya daha fazlası ya da bir kısmı haber verilmeden değiştirilebilir. Hizmet kullanımınız, Geçerli Hükümlerde bulunan tahkimle ilgili tüm hükümlere tabidir ve UPS tarafından sağlanan hizmetlerin hükümlerinden kaynaklanan veya bu hükümlerle ilgili tüm taleplere uygulanabilir.

Hükümleri okuduğunuzu, anladığınızı, kabul ettiğinizi ve Hükümlerin uygulanmalarını onayladığınızı açıkça kabul etmiş sayılırsınız. Bu Hükümler ve Geçerli Hükümlerin diğer kısımları arasında bir uyuşmazlık durumunda Hizmete istinaden bu Hükümler öncelikli olur. Gönderinin taşıma için UPS’e teslim edildiği bölgeye veya ülkeye bağlı olarak “UPS” terimi ilgili Geçerli Hükümlerde belirtilen geçerli şirkete atıfta bulunur. UPS, hizmetleri ve sözleşmeleri hem kendi adına hem de çalışanları, acenteleri ve taşeronları (hepsi bu Hükümlerden faydalanabilir) adına yerine getirmek için taşeronları (örneğin, UPS tarafından yetkilendirilmiş farklı kargo taşıyıcıları) işe alabilir.

Bölgenizdeki veya ülkenizdeki rüşt yaşının üzerinde olduğunuzu ve tam hukuki ehliyete sahip olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Hizmeti kullanarak bu Hükümleri kabul etmiş sayılırsınız. Hizmetin tüm özellikleri UPS’in hizmet verdiği tüm bölgelerde ve ülkelerde kullanılır durumda olmayabilir. Hizmetin bir parçası olarak kullanabileceğiniz özel UPS My Choice® hizmetleri, UPS My Choice® hesabınıza giriş yaptığınızda görüntülenir. Bu Hükümler, ikamet ettiğiniz bölge veya ülkede UPS tarafından sunulan Hizmetin tüm yönlerine uygulanır. Tüketici olarak başvuruyorsanız bu Hükümler, geçerli yasa nezdinde feragat edilemez yasal haklarınızı (varsa) etkilemeyebilir.

UPS hesabınızı iletişim tercihlerinizi yansıtacak şekilde güncelleyerek veya UPS Gizlilik Bildiriminde belirtilen talimatları takip ederek iletişim tercihlerinizi (“İletişim Tercihleri”) UPS’e bildirebilirsiniz.

(2) Yetkilendirme ve Onay.

 1. Genel.   Paket için bu Hizmeti kullanarak şunları beyan ve garanti edersiniz (i): göndericinin teslimat talimatlarını değiştirmek ve paket teslimatını farklı bir adrese yönlendirmek üzere gönderici tarafından yetkilendirildiğinizi, paketin bırakılmasını için yetkili olduğunuzu, teslimatı geciktirmeyi, gönderici tarafından seçilen bir hizmeti veya hizmet düzeyini değiştirmeyi veya teslimatı yeniden planlamayı ve bir paketle ilgili önceden bildirim ve teslimat bilgisi almayı; ve (ii) bu Hükümler gereğince Hizmeti sipariş etmek, kullanmak ve almak için gerekli diğer tüm yetkileri, izinleri ve onayları aldığınızı.
 2. Komşuya Bırakma Yetkilendirmesi.   UPS My Choice® Komşuya Bırak özelliği sayesinde paketlerinizin orijinal hedef adrese kısa/yakın yürüme mesafesindeki komşularınıza bırakılmasını sağlayabilirsiniz.  UPS bir Komşuya Bırak isteğini kendi takdirine göre yerine getirmeyi veya getirmemeyi seçebilir.  Bir paket için “Komşuya Bırak” seçeneğini (bölgenizde veya ülkenizde UPS tarafından kullanıma sunulduğu kapsamda) tercih ederseniz aşağıdaki hükümler uygulanır:  Komşunuzun ad ve adres gibi kişisel bilgilerini sağlamanız istenecektir.  Belirlediğiniz komşuya, paketlerinizin teslimatı amacıyla verilerinin işleneceğini bildirmekle sorumlu olduğunuzu ve komşunun adı, adresi, e-posta adresi ve/veya telefon numarası (uygun olduğu üzere) gibi bilgileri UPS ile paylaşmadan önce onayını almanız gerektiğini ve UPS’e bu komşuyla iletişime geçebileceğine dair izin verdiğinizi kabul etmiş sayılırsınız ve bu ayrıntıları paylaşmak üzere bahsi geçen komşu tarafından yetkilendirildiğinizi beyan ve tekeffül edersiniz.  Komşunuzla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere, sağladığınız bilgiler ile ilgili sorumluluk size aittir.  Belirlediğiniz komşuya şunları bildirmekle de yükümlü sayılırsınız: (i) bahsi geçen komşunun kişisel bilgileri yukarıdaki amaçla UPS tarafından işlenir ve bu bilgilerin veri denetmeni UPS’tir ve (ii) bahsi geçen komşu kişisel bilgilerine ulaşıp düzeltme yapma hakkına sahiptir.  Komşunuzun sizin adınıza paket almak istemediği siz veya komşunuz tarafından bildirilirse bu isteğe uygun şekilde UPS’te şu anda uygulamada olan makul adımlar atılacaktır.
 3. Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme Yetkilendirmesi. UPS My Choice® Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme özelliği sayesinde, bizzat imza atmak üzere evde olmadığınız durumlarda, internet üzerinden UPS’e paketleri, paket bırakma imzası olmadan teslim etme yetkisi verebilirsiniz.  Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme hizmetini seçerek, adresinize gönderilmiş paketleri teslim alacak kimsenin olmaması durumunda UPS’e açıkça teslim etme yetkisi verirsiniz ve paketlerin seçilen şubeye bırakılmasına izin vermeye tam yetkili olduğunuzu beyan ve tekeffül edersiniz.  UPS yalnızca bir teslimat denemesi yapacak ve teslimatta imza almayacaktır.  UPS teslimat kaydı, tam teslimat kanıtı yerine geçer.  Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme hizmetini seçerek, paketin belirlediğiniz şubeye teslim edileceğini kabul edersiniz.  Pakette teslimat sonrası meydana gelebilecek hasar ve kayıplar (ve adrese teslim edildikten sonra paket tarafından üçüncü şahıslara gelebilecek hasarları ve kayıplar) için tüm sorumluluğu ve mesuliyeti kabul etmiş sayılırsınız.  UPS Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme talebinizi yerine getirip getirmeme konusunda tek ve sınırsız takdir hakkına sahiptir (ve talebinizi, olumsuz hava koşulları veya güvenlik gibi teslimat koşulları nedeniyle yerine getiremeyebilir).  Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme özelliği, göndericinin paket için bir yetişkin imzasının gerektiğini belirtmesi veya bu seçeneği bir teslimat seçeneği olarak seçmemesi gibi durumlarda kullanılamaz.
 4. Hane Halkı Üyesi Yetkilendirmesi.  UPS My Choice® Hane Halkı Üyesi Yetkilendirmesi özelliği sayesinde UPS My Choice® avantajlarını evinizin diğer üyeleriyle paylaşabilirsiniz.  Bir Hane Halkı Üyesi sizinle aynı adreste ikamet edip sizinle aynı soyadını taşıyan ve akrabalık ya da evlilik yoluyla bağlı olduğunuz kişidir.  Bölgenizde veya ülkenizde UPS tarafından kullanıma sunulduğu kapsamda, UPS My Choice® teslimat adresiniz ile ilişkili birincil konut adresinizde ikamet eden bir Hane Halkı Üyesini UPS My Choice® Üyeliğine ekleyebilirsiniz.  Bir paket için Hizmeti kullanarak, Üyeliğiniz ile ilişkili Hane Halkı Üyesi gönderileriyle bağlantılı tüm aktivitelere (gönderilerin durumunu görüntülemek, teslimat uyarıları ayarlamak ve teslimat talimatları belirlemek gibi) Hane Halkı Üyeleri tarafından yetkilendirildiğinizi temsil ve taahhüt edersiniz.  UPS My Choice® Üyeliğinize bir Hane Halkı Üyesi eklemeden önce bu Hane Halkı Üyesinden rıza almanız gerektiğini kabul edersiniz ve bu nedenle Hane Halkı Üyesinin ad ve adresini UPS ile paylaşırsınız.
 5. Şubeye Bırakma Yetkilendirmesi. UPS My Choice® Şubeye Bırakma Yetkilendirmesi özelliği sayesinde sürücümüzün paketinizi bırakmasını istediğiniz şubeleri belirleyebilirsiniz.  Bölgenizde veya ülkenizde UPS tarafından kullanıma sunulduğu kapsamda, Şubeye Bırak hizmetini seçmeniz ve bir paketin belirli bir kişiye bırakılmasını belirtmeniz ya da Komşuya Bırak veya Yetkilendirilmiş Kişiye Teslim Et Hizmetini seçmeniz durumunda, paketin talimatınıza uygun olarak bırakılmasının teslimat olduğunu kabul edersiniz.  Pakette talimatlarınıza göre gerçekleşen teslimat sonrasında meydana gelebilecek hasar ve kayıplar ve adrese teslim edildikten sonra paket tarafından üçüncü şahıslara gelebilecek hasarlar ve kayıplar için tüm sorumluluğu ve mesuliyeti ve Yetkilendirilmiş Kişiye Teslim Et Hizmetinde alıcının iradesinde kabul etmiş sayılırsınız.  Şubeye Bırakma özelliği, göndericinin paket için bir yetişkin imzasının gerektiğini belirtmesi veya bu seçeneği bir teslimat seçeneği olarak seçmemesi gibi durumlarda kullanılamaz.

(3) Ücretler ve Faturalar.   Hizmetle alakalı tüm uygulanabilir ücretleri ve masrafları ödeyeceğinizi kabul edersiniz. Bu ücretler arasında şunlar bulunabilir: Paket başına işlem maliyeti ücretleri veya belirli Hizmetler için belirttiğiniz tercihlerden kaynaklanan ücretler ( sınırlama olmadan ve ikamet ettiğiniz ülke veya bölgede sunulduğu kapsamda), “Paketimi Başka Bir Gün Teslim Et”, “Paketimi Başka Bir Adrese Teslim Et”, “Adresime Tekrar Teslim Et”, “Adresime Üç Kere Teslim Etmeyi Dene” ve UPS’in ikamet ettiğiniz ülke veya bölgede kendi ve sınırsız iradesine göre sunduğu diğer benzeri Hizmetler dahildir.  Herhangi bir Hizmetin talep edilmiş olması ve bu hizmet gereği paketin, alıcının asıl adresi (gönderici tarafından ilk belirlenen teslimat adresi) olan orijinal teslimat bölgesinin dışında bir yere sevkiyat gerektirmesi durumunda ek taşıma ücretleri uygulanır.  Sevkiyat ücretleri (gerekmesi durumunda) alıcının orijinal adresi ve yeniden yönlendirildiği adres arasındaki geçerli oran üzerinden hesaplanacaktır. Bu miktar, isteğinizle bağlantılı olarak gösterilir.

 Hizmetin niteliği dolayısıyla, teslimat garantilerinin orijinal zamanı ve UPS Hizmet Garantisi/Para İade Garantisi (ikamet edilen bölge veya ülkede UPS tarafından uygun olan kapsama kadar) bu Hizmete bağlı olan paketler için geçerli değildir. UPS, bu Hizmet için geçerli olan tüm ücretleri ve faturaları herhangi bir zamanda önceden bildirmeksizin, geçerli kanun gereği tüm bildirim gerekliliklerini içererek değiştirebilir. UPS’in talep edilen Hizmeti sağlama olanağı olmayan paketler için ek ücretler ve faturalar uygulanmayacaktır.

Bölgenizde veya ikamet ettiğiniz ülkede UPS tarafından belirlenen ek ücretleri ve/veya faturaları içeren Hizmetleri seçmek isterseniz www.ups.com6 adresinden UPS hesabınıza giriş yapıp profil ayarlarına giderek ve Ödeme Seçenekleri’ni seçerek bir kredi kartı numarası ekleyebilir veya farklı bir ödeme yöntemi belirleyebilirsiniz.  UPS hesap profilinizde bulunan Ödeme Seçenekleri kısmında seçilmiş olan ödeme kartının veya diğer ödeme yönteminin tüm geçerli faturalar ve ücretler için otomatik olarak faturalandırılması ve tazmin edilmesi gereken bir miktar olduğunda bu miktarın bu ödeme yönteminden alınmaya devam edilmesi için (siz yetkini iptal edene kadar) UPS’e yetki vermiş sayılırsınız.  UPS hesap profilinizdeki Ödeme Seçenekleri bölümünü seçerek ve istediğiniz değişiklikleri yaparak ödeme yönteminizi değiştirebilir veya yetkilendirmenizi iptal edebilirsiniz.  UPS’in ödeme yetkilendirmenize yönelik herhangi bir değişiklik ve iptal durumunu işlemesi 10 takvim gününe kadar sürebilir.

6. ups.com'u ziyaret edin

(4) Bir UPS Access Point® Şubesine Teslim. Bir UPS Access Point® şubesi bağımsız olarak UPS’e aittir ve UPS tarafından işletilen ve yetkilendirilen bir iş yeridir. Belirli bir alıcı veya diğer alıcılar ikamet ettikleri bölge veya ülkede bulunan bu şubelerden paket teslim alabilirler.

Bir UPS Access Point® şubesinden teslim alınan paketler sınırlamalara tabidir. Bu sınırlamalar arasında, bunlarla sınırlı olmaksızın, UPS Access Point® Şubelerine Yönelik Kılavuz7 içerisinde belirtilen ağırlık, boyut, gerçek değer ve beyan edilen değer yer alır. UPS Access Point® şubesine siz veya başka bir yetkili alıcı adına herhangi bir gönderi bırakılmadan önce sizin veya yetkili alıcının ad ve adres bilgilerinin yeterli düzeyde doğrulanması ve yetkili alıcının kimliğinin (mevcut yasanın izin verdiği en geniş kapsamda devlet tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi) hiçbir sınırlama olmaksızın tanımlanması gerekebilir. UPS’e verilen bu tür bilgiler UPS Gizlilik Bildirimi uyarınca kullanılacaktır. Bunun yanı sıra, bazı yetki bölgelerindeki geçerli yasa uyarınca bunu yapmanız gerekmeyebilir. Bu tür bir durumda, gönderi farklı bir yetkili alıcı için (sizden başka) bırakıldığında, UPS’e verilen kişisel bilgilerin kimlik doğrulama ve yetkilendirme amacıyla kullanılacağını ve bilgilerin UPS tarafından toplandığı bölge veya ülkenin dışına aktarılabileceğini yetkili alıcıya bildireceğinizi ve onayını alacağınızı beyan ve garanti etmiş sayılırsınız.

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, bir UPS Access Point® şubesine yapacağınız ziyaretlerin riski size aittir.  UPS Access Point® şubesine gönderilen kayıp, hasarlı veya gecikmiş paketlere ilişkin UPS’in tüm sorumluluğu, burada ve Geçerli Hükümlerde belirtilen kısıtlamalara tabidir.  Bir UPS Access Point® şubesinde alım için bekletme isteği yapılması durumunda, paketler göndericiye geri gönderilmeden önce (paketler göndericiye geri gönderilirse taşıma ücretleri göndericiye yansıtılır) on (10) gün (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika ve Porto Riko’da yedi (7) gün) bekletilir.

(5) Veri Kullanımı. UPS My Choice® Üyeliğine başvurmak için UPS’e veya hizmet sağlayıcısına, UPS Gizlilik Bildiriminde belirtilen ve geçerli olan amaçlar doğrultusunda bazı kişisel bilgilerinizi sağlamanız gerekebilir. Başvuruda bulunarak kişisel bilgilerinizin toplanmasına ve bu amaçla kullanılmasına onay vermiş sayılırsınız.

UPS’in, dünya çapındaki diğer UPS şirket grubunda bulunan şirketlerin ve UPS tarafından yetkilendirilen üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının (ikamet ettiğiniz bölge veya ülke dışında olabilecek şirketler ve/veya kendi bölge veya ülkenizdeki düzeyde veri korumasına sahip olmayan bölge veya ülkelerde bulunan şirketler veya gönderinin nakliye için UPS’e sunulduğu bölge veya ülkelerde yer alan şirketler dahil), size UPS My Choice® hizmeti sunmak amacıyla ve UPS Gizlilik Bildiriminde belirtilen diğer amaçlar doğrultusunda, bize sunduğunuz kişisel bilgileri kullanabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. UPS Gizlilik Bildiriminde sağlanan talimatlar uyarınca, UPS ile iletişime geçerek kullanabileceğiniz belirli haklarınız bulunmaktadır.

(6) UPS My Choice® Üyeliği. UPS My Choice® Üyeliğinin size sunulan özellikleri ikamet ettiğiniz bölgeye, kayıt yönteminize, sunduğunuz bilgilere ve uygulanabilir hüküm ve koşulları kabul edip etmemenize göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla UPS, bazı Hizmetler için sınırlı erişim sunabilir. Örneğin, paket teslimatı uyarılarını sadece e-posta ile alabilirsiniz. UPS My Choice® Üyeliğinize veya belirli UPS My Choice® Hizmetlerine (örneğin, farklı bir adrese yönlendirme) erişebilmek için yeterli düzeyde kimlik doğrulama adımlarını tamamlamanız gerekebilir.

Hizmeti kullanmayı istediğiniz zaman bırakabilir ve UPS My Choice® hesabınıza giriş yapıp UPS My Choice® tercihlerinize erişerek ve Üyeliklerimi Yönet’i seçip Üyeliklerinizi iptal etmeyi seçerek istediğiniz zaman UPS My Choice® Üyeliğinizi sona erdirebilirsiniz. www.ups.com adresinde yayınlanan telefon numarasıyla bölgenizdeki UPS Müşteri Hizmetlerine başvurarak da UPS My Choice® Üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

(7) Mesuliyet Kısıtlamaları. . MEVCUT YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA UPS, BUNLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, DOLAYLI, DOĞRUDAN, ÖZEL VEYA CEZAİ HASARLAR YA DA UPS’İN HÜKÜMLERİ VEYA ALICININ TALİMATLARI ÜZERİNE HİZMETİ FARKLI BİR SEBEPTEN DOLAYI SAĞLAYAMAMA (“Kayıp”), ALICININ TALİMATLARINI YERİNE GETİREMEME, ALICININ TALİMATLARI UYARINCA VEYA AKSİNE TESLİMAT, YANLIŞ TESLİMAT VEYA GECİKMİŞ TESLİMATLA İLGİLİ VEYA BUNLAR SONUCUNDA OLUŞAN HİÇBİR KAYIPTAN, TALEPTEN, MESULİYETTEN VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HİÇBİR HASARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. MEVCUT YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, UPS’İN BİR PAKETTE MEYDANA GELEN HASAR YA DA KAYBA VEYA GECİKMİŞ TESLİMATA YÖNELİK MESULİYETİ DAHİL HİZMETLE İLGİLİ MESULİYETİ, GEÇERLİ HÜKÜMLER UYARINCA SINIRLANABİLİR. UPS TAMAMEN EKONOMİK KAYIPLARA (ÖRNEĞİN ALTERNATİF BİR ULAŞIM YÖNTEMİ MASRAFI, KÂR KAYBI, İŞ FIRSATLARI KAYBI VEYA GELİR KAYIPLARI) YÖNELİK SORUMLULUK KABUL ETMEZ. UPS HİZMET GARANTİSİ/PARA İADE GARANTİSİ (İKAMET EDİLEN BÖLGE VEYA ÜLKEDE UPS TARAFINDAN KULLANIMA SUNULDUĞU KAPSAMDA), HİZMET DÜZEYİNDEKİ BİR DEĞİŞİM DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN, UPS MY CHOICE® HİZMETLERİNE BAĞLI OLAN PAKETLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR. HASAR, KAYIP VEYA GECİKME İÇİN TÜM TAZMİNAT TALEPLERİ UPS’E ORİJİNAL GÖNDERİCİ TARAFINDAN VEYA UYGULANABİLİR YASA UYARINCA ALICI TARAFINDAN TARİFELERE UYGUN OLARAK BİLDİRİLMELİDİR.

 MEVCUT YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, UPS (I) KENDİ İHMALİNDEN VEYA (II) MÜCBİR SEBEPLERDEN (MEVCUT YASA TARAFINDAN BELİRLENDİĞİ ŞEKİLDE) KAYNAKLANAN KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULMAZ.

MEVCUT YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, UPS HİÇBİR DURUMDA, BUNLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA VEYA BAŞKA ŞEKİLDE, KİŞİSEL BİLGİLERİN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN VEYA BU BİLGİLERİN GÜVENLİĞİNİN ZARAR GÖRMESİNDEN KAYNAKLANAN, UPS’E SİZE HİZMET SUNMASI İÇİN KULLANIM İZNİ VERDİĞİNİZ VE BU SEBEPLE SAĞLADIĞINIZ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN (GÜVENLİK ERİŞİM KODLARI VE TATİL BİLGİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN) KAYBOLMASI, ÇALINMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, ELE GEÇİRİLMESİ, KİŞİSEL BİLGİLERİNİZE YETKİSİZ ERİŞİLMESİ, DİĞER GÜVENLİK AÇIKLARI, İHLALLERİ VEYA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN DAHİL OLDUĞU VAKALAR SONUCU OLUŞAN KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

UPS TARAFINDAN BU HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SUNULAN HİZMETLER “GARANTİ VERİLMEKSİZİN, OLDUĞU GİBİDİR” VE BÖYLE BİR HİZMET İÇİN HİÇBİR GARANTİ VERİLMEZ VEYA İMA EDİLMEZ. YUKARIDA BELİRTİLENLERİN UMUMİYETİNİ SINIRLAMAKSIZIN, MEVCUT YASANIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA, UPS İŞBU BELGEYLE TÜM GARANTİLERDEN VE KOŞULLARDAN AÇIKÇA FERAGAT EDER. KISITLAMA OLMAKSIZIN BUNLARA BU HÜKÜMLER VE TÜM ALAKALI ÖNERİ, TEŞHİS VE SONUÇLAR UYARINCA SUNULAN HİZMETLE İLGİLİ TÜM PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN KALİTESİ, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI DAHİLDİR. UPS’İN HİZMETTEKİ HERHANGİ BİR HATA, EKSİKLİK, GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ, KUSUR VEYA UYUMSUZLUK DURUMLARINDA HİÇBİR MESULİYET SAHİBİ OLMADIĞINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.

BU HÜKÜMLER SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR TANIR. YARGI YETKİSİ ALANINA GÖRE FARKLILIK GÖSTEREN DİĞER HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. BU HÜKÜMLERİN SAĞLADIĞI MESULİYET VE GARANTİ SINIRLAMALARI VE MUAFİYETLERİNİN ADİL VE MAKUL OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ.

(8) LYasaya Uygunluk ve Tazminat. Hizmeti kullandığınız ve Hizmetin özelliklerinden birini seçtiğiniz tüm durumlarda (Komşuya Bırak gönderileriyle ilişkili durumlar dahil ancak başka hiçbir sınırlama olmaksızın) veya İletişim Tercihlerini kullanarak, geçerli tüm yasalara, düzenlemelere, UPS’in Hizmete ilişkin gereksinimlerine, bu Hükümlere ve Geçerli Şartlara uyarsınız.  Mevcut yasanın izin verdiği en geniş kapsamda göndericiyi ve UPS’i, üst şirketini ve bağlı şirketlerini, başkanlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini, haleflerini ve devralanlarını tüm tazminatlardan, taleplerden, giderlerden, sorumluluklardan, dava sebeplerinden, icra prosedürlerinden ve Hizmetin veya seçtiğiniz UPS My Choice® Tercihlerinin uygunsuz veya ihmalkar kullanımından kaynaklanan tüm davalardan, örneğin (hiçbir kısıtlama olmadan) Komşuya Bırak gönderilerinde mevcut yasalara, düzenlemelere veya UPS’in Hizmete yönelik gereksinimlerine veya bu Hükümlere ve Geçerli Hükümlere uyamamanız gibi durumlardan kaynaklanan davalardan tazmin edeceğinizi, savunacağınızı ve beri kılacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

(9) Değişiklik; Fesih.  Mevcut yasanın izin verdiği en geniş kapsamda, UPS her zaman kendi iradesiyle ve önceden bildirmeksizin, (a) Geçerli Hükümleri düzenleyebilir veya güncelleyebilir, (b) Hizmetin tümünü veya bir kısmını size veya üçüncü bir tarafa karşı mesuliyet taşımaksızın değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir, (c) Hizmetle ilgili ücretleri faturalandırabilir, bu ücretlerden feragat edebilir, bu ücretlerde indirim yapabilir ya da bu ücretleri değiştirebilir ve/veya Hizmetin tüm veya bazı kullanıcılarına bazı fırsatlar önerebilir.  UPS’in bu değişiklikleri yapması durumunda bunları ya kabul edersiniz ya da bu değişikliklerin kabul edilemez olduğu hakkında UPS ile iletişime geçersiniz. Bu durumda bu iletişim bir fesih bildirimi olarak ele alınacaktır ve Hizmeti kullanmayı acilen bırakmanız gerekecektir.  Hizmeti kullanmaya devam etmeniz (Hizmeti kabul etmemeyle ilgili bildiriminizden sonraki kullanımlar dahil) bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.  UPS, Hizmetle ilgili tüm ücretlerden feragat eder, ücretlerde indirim yapar ve/veya ücretleri değiştirirse böyle bir feragat, indirim ve/veya değişikliğin sonucuyla ilgili kısmi veya tam bir iskonto, para iadesi ve/veya başka şekillerde ödeme talep etme hakkınız bulunmaz.  UPS, hizmeti sağlamanın UPS’e, çalışanlarına, operasyonlarına veya herhangi bir üçüncü tarafa risk teşkil edeceğini belirlemesi durumunda hizmeti sağlamayı reddetme hakkına sahiptir.

(10) Hükümlerin Ayrılabilirliği. Bu Hükümlerin herhangi bir hükmü adli kararname veya karar (veya hukuki etkiye sahip diğer tüm nedenler) uyarınca geçersiz, yasadışı, hükümsüz veya uygulanamaz bulunursa, bu hükümler (i) mevcut yasaya veya söz konusu karar, kararname ya da nedene göre uygulanabilir olmaları için gereken en küçük ölçekli şekilde değiştirilir, veya (ii) UPS’in tercihine ve UPS’in kendi iradesine göre, mevcut yasaya veya söz konusu karar, kararname ya da nedene göre ayrılır ve bu Şartlardan geriye kalan hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam eder ve mevcut yasanın izin verdiği en geniş kapsamda etkili olur.  Anlaşılabilirlik adına, bu Bölümdeki Hükümlerde yapılan herhangi bir değişiklik veya bölünme yalnızca bu Hükümlerin bir veya daha fazla hükmünün geçersiz, yasadışı, hükümsüz veya uygulanamaz olduğuna dair adli karar veya farklı bir karar alınan durumlarda konuya dahil taraflar için geçerlidir; diğer tüm durumlarda bu Hükümler, bu bölüm uyarınca değişiklik veya bölünme yapılmadan uygulanır.

(11) Posta Gizlilik Yasaları Uyarınca Korumanın Feragatnamesi.   Hizmetin bir parçası olarak sunulan belirli teslimat seçeneklerinin, yargı yetki alanınızda geçerli posta gizlilik yasalarınca korunan bilgilerin üçüncü taraflarca bilinmesine neden olabileceğini (örneğin, size gönderilen paketi alan komşunuz paketi hangi göndericiden aldığınızı öğrenebilir) kabul etmiş sayılırsınız.  Hizmeti kullandığınız süre boyunca, size gönderilen paketlerle ilgili geçerli posta gizlilik yasalarınca korunan bilgilerin, verdiğiniz teslimat talimatları sebebiyle üçüncü taraflarca bilinmesine veya kazara bilinmesine neden olabileceği için, Hizmetin bu özelliğini kullanmayı seçmeniz ve paketlerin size bu şekillerde teslim edilmesiyle ilgili olarak, posta gizlilik yasalarınca sağlanan korunma hakkınızdan mevcut yasa tarafından izin verildiği en geniş kapsamda feragat edersiniz.

Ülkeye Göre Değişen Ek Hükümler.

(12) Fransa.  Hizmeti Fransa’da kullanıyorsanız:

Feshetme hakkı.  Fransa Tüketici Yasasının L. 121-21-8, 12 maddeleri uyarınca feshetme hakkınız bulunmamaktadır.

Yargı Yetkisi Alanı. Hizmeti bir kullanıcı olarak kullanıyorsanız, taraflar arasında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar ve tazminat talepleri ilgili yasanın şartları ile belirlenmiş mahkemelere sunulacaktır.  Diğer tüm durumlarda, taraflar arasında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların ve taleplerin Paris mahkemelerine sunulacağını kabul etmiş sayılırsınız.  Her durumda, konvansiyonel arabuluculuk veya diğer alternatif uyuşmazlık çözümü şemasına başvurabilirsiniz.

(13) Almanya. Hizmeti Almanya’da kullanıyorsanız:


Genel.  Bir paketin alternatif bir adrese yönlendirilmesi veya bir hizmete ya da gönderici tarafından seçilen hizmet seviyesine yönelik değişiklikler haricinde, Hizmeti iş, ticaret veya profesyonel amaçları dışındaki amaçlar için kullanan tüketiciler için Bölüm (2)a geçerli olmayacaktır.

Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme Yetkilendirmesi. Bölüm (2)c Almanya’daki tüketiciler için uygulanabilir değildir ve aşağıdaki hüküm ile değiştirilmiştir:

UPS My Choice® Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme özelliği sayesinde internet üzerinden UPS’e paketleri, paket bırakma imzası olmadan teslim etme yetkisi verebilirsiniz. Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme hizmetini seçerek, adresinize gönderilmiş paketleri teslim alacak kimsenin olmaması durumunda UPS’e teslim yetkisi verirsiniz ve paketlerin seçilen şubeye bırakılmasına izin vermeye tam yetkili olduğunuzu kabul edersiniz. UPS yalnızca bir teslimat denemesi yapacak ve teslimatta imza almayacaktır. Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme hizmetini seçerek, paketin belirlediğiniz şubeye teslim edileceğini kabul edersiniz. Pakette teslimat sonrası meydana gelebilecek hasar ve kayıplar (ve adrese teslim edildikten sonra paket tarafından üçüncü şahıslara gelebilecek hasarları ve kayıplar) için tüm sorumluluğu ve mesuliyeti kabul etmiş sayılırsınız. UPS, Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme talebinizi yerine getirmek için makul çabayı gösterecektir (ancak elverişsiz hava koşulları veya güvenlik kaygıları gibi teslimat şartları durumunda bunu yapmamayı tercih edebilir). Yetkilendirilmiş Gönderi Teslim Etme özelliği, göndericinin paket için bir yetişkin imzasının gerektiğini belirtmesi veya bu seçeneği bir teslimat seçeneği olarak seçmemesi gibi durumlarda kullanılamaz.

Şubeye Bırakma Yetkilendirmesi. Bölüm (2)e Almanya’daki tüketiciler için uygulanabilir değildir ve aşağıdaki hüküm ile değiştirilmiştir:

UPS My Choice® Şubeye Bırakma özelliği sayesinde, sürücümüzün paketi bırakmasını istediğiniz şubeleri belirleyebilirsiniz. UPS tarafından ikamet ettiğiniz bölgede veya ülkede kullanıma sunulduğu kapsamda, Şubeye Bırakma hizmetini kullanmayı seçerseniz ve bir paketin seçilen bir kişiye bırakılmasını belirtirseniz veya Komşuya Bırak ya da Yetkilendirilmiş Kişiye Teslim Et hizmetlerini kullanmayı tercih ederseniz pakette talimatlarınıza göre gerçekleşen teslimat sonrasında meydana gelebilecek hasar ve kayıplar (ve adrese teslim edildikten sonra paket tarafından üçüncü şahıslara gelebilecek hasarları ve kayıplar) için tüm sorumluluğu ve mesuliyeti ve Yetkilendirilmiş Kişiye Teslim Et Hizmetinde alıcının iradesinde kabul etmiş sayılırsınız. Şubeye Bırakma özelliği, göndericinin paket için bir yetişkin imzasının gerektiğini belirtmesi veya bu seçeneği bir teslimat seçeneği olarak seçmemesi gibi durumlarda kullanılamaz.

Bir UPS Access Point® Şubesine Teslimde Veri Kullanımı. Bölüm (4) uyarınca UPS’e sağlanan her bilgi Almanya Posta Hizmetleri Veri Koruma Yasasına (Postdienste Datenschutzverordnung) uygun şekilde kullanılacaktır.


Mesuliyet Kısıtlamaları. Bölüm (7) (Mesuliyet Kısıtlamaları) Almanya’daki tüketiciler için uygulanabilir değildir ve aşağıdaki hüküm ile değiştirilmiştir:

Mevcut yasanın izin verdiği en geniş kapsamda UPS, bunlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, dolaylı, doğrudan, özel veya cezai hasarlar ya da UPS’in hükümleri veya alıcının talimatları üzerine hizmeti farklı bir sebepten dolayı sağlayamama (“Kayıp”), alıcının talimatlarını yerine getirememe, alıcının talimatları uyarınca veya aksine teslimat, yanlış teslimat veya gecikmiş teslimatla ilgili veya bunlar sonucunda oluşan hiçbir kayıptan, talepten, mesuliyetten veya sözleşmeye dayalı ya da başka bir şekilde hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz. Mevcut yasanın izin verdiği en geniş kapsamda, UPS’in bir pakette meydana gelen hasar ya da kayba veya gecikmiş teslimata yönelik mesuliyeti dahil hizmetle ilgili mesuliyeti, Geçerli Hükümler uyarınca sınırlanabilir. UPS tamamen ekonomik kayıplara (örneğin alternatif bir ulaşım yöntemi masrafı, kâr kaybı, iş fırsatları kaybı veya gelir kayıpları) yönelik sorumluluk kabul etmez. UPS Hizmet Garantisi/Para İade Garantisi (ikamet edilen bölge veya ülkede UPS tarafından kullanıma sunulduğu kapsamda), hizmet düzeyindeki bir değişim dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın, UPS My Choice® hizmetlerine bağlı olan paketler için geçerli değildir. Hasar, kayıp veya gecikme için tüm tazminat talepleri UPS’e orijinal gönderici tarafından tarifelere uygun olarak bildirilmelidir.


(14)  İtalya.  
Hizmeti İtalya’da kullanıyorsanız:

Yargı Yetkisi Alanı. Tüm Hükümler İtalya yasaları tarafından düzenlenir. Bu Hükümler ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek ve koşulların varlığını, geçerliliğini, yapılandırılmasını, performansını ve feshini de içerecek şekilde tüm anlaşmazlıklar, sadece Milan Mahkemesi’ne sunulmalıdır.

Anlaşma. İtalya Medeni Kanunu’nun 1341. ve 1342. maddeleri uyarınca aşağıdakileri okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz: Bölüm (2) (Yetkilendirme ve Onay), Bölüm (4) (Bir UPS Access Point® Şubesine Teslim), Bölüm (7) (Mesuliyet Kısıtlamaları), Bölüm (8) (Yasaya Uygunluk ve Tazminat), Bölüm (9) (Değişiklik; Fesih) ve Bölüm (14) (İtalya, Yargı Yetkisi Alanı).

(15)  Türkiye.  Hizmeti Türkiye’de kullanıyorsanız:

Anlaşmazlıklar.  Türkiye’de ikamet ediyorsanız, bu Hükümler ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlık ve talepler yetkili Türk tüketici hakem heyeti veya tüketici mahkemesi tarafından çözülür.