Dosyayı Dışarı Verme

Dosyaları Dışarı Verme Yöntemi

Bir yönetici, bireysel kullanıcı, şube veya referans numaralarını manüel olarak değiştirmek yerine, bilgileri bir dosyaya dışarı verip, birden fazla kaydı değiştirebilir. Değiştirilen dosya daha sonra varolan bir dosyaya eklenmek veya varolan bilgilerin bir listesinin üzerine yazılmak üzere tekrar UPS CampusShip'e geri içeri alınabilir.

Dosyaları İçeri Alma hakkında daha ayrıntılı bilgiler için, bu kılavuzun Temel Bilgileri Topla bölümündeki Dosya İçeri Alma kısmına bakın.

Dışarı verilen dosya, her alanın boşluksuz, bir virgülle ayrıldığı basit bir salt metin dosyası olan, bir Virgülle Ayrılmış Değer (.csv) dosyasıdır. Her kaydın kendi hattında olması gerekir. Dosyanın .csv uzantısıyla bitmesi gerekir.

Alan sınırlayıcısı olarak bir virgül kullanma:
Bilgileri dışarı verirken, bir kaydın her alanındaki bilgileri ayırmak için bir virgül kullanılır. Bir alan boş olduğunda, bir sonraki alana "atlamak" için bir virgül eklenir. Dolayısıyla biçim, art arda boşluksuz birden fazla virgül içerebilir.

Şirket Yöneticileri, aşağıdakileri yapabilir:

  • Şubeleri dışarı ver
  • Kullanıcıları dışarı ver
  • Bir Kurumsal Adres Defterini dışarı ver
  • Referans numaralarını dışarı ver


Özel dosya kategorilerini (şubeler, kullanıcılar, vs.) dışarı verme hakkında daha ayrıntılı bilgiler için, bu rehberin UPS CampusShip'i Yönet bölümüne başvurun.

Yukarı Git

Bir .csv Dosyasını Dışarı Verme Yöntemi

Bir .csv dosyasını kolayca dışarı verebilir ve Microsoft Excel ve diğer birçok elektronik tablo programı gibi elektronik tablo programlarında görüntüleyebilirsiniz.

  1. UPS CampusShip'i Yönet altındaki Yönet konularından birisinde, dışarı verilecek dosyanın tipini seçin.
  2. Örneğin Referans Numaraları gibi bazı dosya tipleri için, doğrudan Referans Numarası Listeleri sayfasından seçebilirsiniz. Örneğin şubeler ve kullanıcılar gibi diğer dosya tipleri için, bir sonuçlar setinden birden fazla aday arayabilir ve seçebilir ve sonra bunların dışarı verilmesini başlatabilirsiniz.
  3. Dışarı verme durumunuz, İçeri Alma ve Dışarı Verme Durumu sayfasından incelenebilir. İhracat talebiniz hatalarla tamamlandığında veya başarısız olduğunda, hataların ayrıntılarına erişebilirisiniz.

Microsoft, Windows ve Microsoft Excel, Microsoft Corporation'ın ticari markalarıdır.

Yukarı Git

İlgili Bilgiler

UPS ile İrtibata Geçin

UPS CampusShip hakkındaki sorularınız için UPS CampusShip Yöneticinizle irtibata geçin. UPS CampusShip Teknik Desteği için, aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

UPS CampusShip Teknik Desteği