Temel Bilgileri Toplama

Temel Bilgileri Toplama

Aşağıda, UPS CampusShip'i kurarken elinizin altında bulunmasını gereken tüm bilgiler sıralanmıştır.

Çalışan Verileri
İlgili çalışan verilerini toplayın: adlar, UPS CampusShip Kullanıcıları için atadığınız oturum açma adları, şubeler, e-posta adresleri ve telefon numaraları. Bu çalışanları, en verimli ve etkili olabilmek için ihtiyaç duydukları sevkıyat ayrıcalıklarına (örneğin kullanıcı haklarına) göre gruplandırın. Bu gruplar, daha sonra oluşturacağınız sevkıyat ayrıcalığı setlerini oluşturur. Bu sevkıyat ayrıcalığı setlerini oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu kılavuzdaki Sevkıyat Ayrıcalığı Setleri bölümüne bakın.
Not: Ayrıcalıkları ayarlarken, birden fazla şubeden gönderi yapan çalışanlara Seyahat Eden Kullanıcı durumunu verebilirsiniz.

Hesap Numaraları ve Adresler
Şirketinizin UPS hesap numaralarını, paket alım adreslerini ve sevkıyat şubelerini toplayın.

Referans Numaraları
Her paketi tanımlamak için kullanmak istediğiniz referans numaralarını toplayın (örneğin müşteri/madde kodları, departman kodları, maliyet kodları, proje numaraları, vs.). Bu referans alanlarının nasıl etiketlenmesini istediğinizi belirleyin ve hangi alanların doğrulama gerektirdiğine karar verin. (Yanlış bilgiler girildiğinde paket işlenemez.)
Not: Yazılmak yerine içeri alınan bilgiler (kurumsal adres dosyaları, şubeler, referans numarası değeri ve kullanıcılar) için, dosyanın .csv uzantısına sahip olması gerekir. İçeri alma prosedürleri, Dosyayı İçeri Alma altında tartışılmıştır.