• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ผู้ใช้ลัง

วิธีการจัดส่งแอลกอฮอล์

เราจะจัดส่งแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการ เรียนรู้ข้อมูลด้านล่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการของเรา

การจัดส่งแอลกอฮอล์เป็นบริการตามสัญญา

หากคุณมีใบอนุญาตที่ถูกต้องในการขายแอลกอฮอล์และต้องใช้บริการจัดส่งของ UPS คุณจะต้องสร้างบัญชี UPS และลงนามในภาคผนวกสำหรับการจัดส่งแอลกอฮอล์ ISC ของ UPS ซึ่งภาคผนวกสำหรับการจัดส่งแอลกอฮอล์ ISC ของ UPS จะระบุและกำหนดภาระผูกพันตามกฎหมายสำหรับทั้ง UPS และผู้จัดส่ง
ภาคผนวก ISC จะเสริมกันกับคู่มือการจัดส่งแอลกอฮอล์ของ UPS

เนื่องจากข้อบังคับระหว่างประเทศ UPS ไม่สามารถจัดส่งแอลกอฮอล์ได้หากไม่มีการลงนามข้อตกลง ISC ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เช่น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และของขวัญส่วนบุคคล

การปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ

การจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นสินค้าพิเศษที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดและภาษีสรรพสามิต แต่ละประเทศจะมีการกำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับในการนำเข้าแอลกอฮอล์ซึ่งจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดส่งไปให้กับภาคธุรกิจหรือผู้บริโภค 

สรุป: ชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ที่คุณจัดส่ง รวมถึงจุดหมายปลายทางและผู้รับ จะถือเป็นข้อพิจารณาตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับเฉพาะที่มีผลบังคับใช้กับการจัดส่งของคุณ

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณและสามารถแนะนำโซลูชันที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิต ในฐานะของผู้จัดส่ง คุณต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ที่มีผลบังคับใช้กับการจัดส่งของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง คุณสามารถใช้คู่มือการจัดส่งแอลกอฮอล์ของ UPS ในการเริ่มต้นจัดส่ง ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะมีข้อมูลเกี่ยวกับปลายทางการจัดส่งทั้งหมดที่สามารถจัดส่งได้ กฎระเบียบการจัดส่งระหว่างประเทศแบบละเอียด และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดส่งแอลกอฮอล์ด้วยบริการของ UPS

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดส่งแอลกอฮอล์ของ UPS

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์แอลกอฮอล์

การจัดส่งแอลกอฮอล์ไปยังผู้รับปลายทางอย่างปลอดภัยไม่แตกระหว่างทางคือกุญแจสำคัญ การจัดส่งขวดแก้วในบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการตกจากที่สูง คือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดส่งขวดเหล่านั้นอย่างปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

คุณสามารถซื้อบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ที่ผ่านการทดสอบความแข็งแรงสำหรับการจัดส่งแอลกอฮอล์ได้จาก UPS หรือ เราสามารถแนะนำผู้ขายที่สามารถเสนอบรรจุภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานให้คุณได้ 

บรรจุภัณฑ์พิเศษเหล่านี้มักจะถูกออกแบบด้วยชุดกล่องด้านนอกที่มีคุณภาพสูงพร้อมวัสดุรองรับด้านในเพื่อยึดขวดที่บรรจุให้อยู่กับที่ และป้องกันการกระแทกที่อาจเกิดจากการตกหล่น บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองทั้งหมดของเราผ่านการทดสอบการตกจากที่สูงในหลากหลายรูปแบบ มีความยั่งยืน และเหมาะสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดส่งแบบขวดเดียวและหลายขวด โดยเราอาจพิจารณายอมรับบรรจุภัณฑ์อื่นๆ หากบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการทดสอบการตกจากที่สูงตามมาตรฐาน

สำหรับรายชื่อโซลูชันที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด คุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากผู้จัดการบัญชีของ UPS ที่ดูแลคุณ หากคุณมีหมายเลขบัญชีของ UPS อยู่แล้ว คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์แอลกอฮอล์ของเราได้

การปฏิบัติตามกฎหมายข้อจำกัดด้านอายุและการดื่ม

หากคุณจัดส่งแอลกอฮอล์โดยใช้บริการของเรา คุณต้องขายและส่งแอลกอฮอล์ให้กับผู้รับที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงกำหนดให้คุณใช้บริการที่กำหนดให้มีลายเซ็นของผู้ใหญ่เซ็นรับของเราในการจัดส่งรายการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งไปยังผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีหลักฐานการตรวจสอบอายุของผู้รับและสามารถมอบแก่คุณได้เมื่อต้องการ

การจัดส่งไปยังจุดบริการของ UPS Access Point™

เพื่อความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งไปยังผู้บริโภค ในฐานะผู้จัดส่งแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุมัติ คุณสามารถจัดส่งแอลกอฮอล์ไปยังจุดบริการของ UPS Access Point ได้ ซึ่งเครือข่าย UPS Access Point นั้นครอบคลุมตลาดสำคัญของยุโรป รวมทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และประกอบด้วยร้านค้าในท้องถิ่นที่ทำหน้าที่เป็นจุดรับฝากส่งสินค้าสำหรับ UPS เพื่อดำเนินการจัดส่ง

โปรดดูคู่มือการจัดส่งแอลกอฮอล์ของ UPS สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งแอลกอฮอล์ไปยังจุดบริการของ UPS Access Point

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รายการของต้องห้ามและสิ่งของต้องกำกัดสำหรับการขนส่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

พิกัดอัตรา/ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ UPS

เรียนรู้เพิ่มเติมเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่

คู่มืออัตราค่าบริการและบริการของ UPS

เรียนรู้เพิ่มเติม