• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายการสิ่งของต้องห้ามในการจัดส่ง

รายการของต้องห้ามและสิ่งของต้องกำกัดสำหรับการขนส่ง

มีสินค้าต้องห้ามบางอย่างที่เราจะไม่จัดส่งเนื่องจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

รายการพัสดุทั่วไปที่อาจเป็นสิ่งอันตราย

เรียนรู้เพิ่มเติม

รายการที่ได้รับการดูแลหรือควบคุมเป็นพิเศษ

เรียนรู้เพิ่มเติม

พิกัดอัตรา/ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ UPS

เรียนรู้เพิ่มเติมเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่

คู่มืออัตราค่าบริการและบริการของ UPS

เรียนรู้เพิ่มเติม