• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีการจัดส่งแบตเตอรี่

เรียนรู้วิธีการบรรจุและจัดส่งแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย

เราได้รวบรวมคู่มือที่มีภาพประกอบนี้ เพื่อช่วยในการบรรจุและจัดส่งแบตเตอรี่หลายชนิดได้อย่างปลอดภัย ในบางกรณี เช่นแบตเตอรี่แบบอัลคาไลน์ หรือแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแบบแห้งไม่หกรั่วไหล ความรับผิดชอบของคุณอาจถูกจำกัดอยู่ที่ขั้นตอนง่ายๆ เช่น: เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ด้านนอกแข็งแรง ป้องกันขั้วแบตเตอรี่อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันเกิดประกายไฟหรือการลัดวงจร และตระเตรียมส่วนประกอบของพัสดุด้านในอย่างรอบคอบ เพื่อระวังไม่ให้เครื่องมือหรือวัตถุโลหะอื่นอยู่ใกล้กับแบตเตอรี่

เรียนรู้วิธีการบรรจุและจัดส่งแบตเตอรี่อย่างปลอดภัย

การอนุมัติผู้ส่งแบตเตอรี่ โลหะลิเธียม ล่วงหน้า

หมายเหตุ

ลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าใหม่ทั้งหมดที่ประสงค์จะจัดส่งแบตเตอรี่โลหะลิเธียมโดยไม่มีอุปกรณ์ (UN3090) ผ่านทางบริการ UPS® Air จะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก UPS Airlines โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2015 ข้อกำหนดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการจัดส่งดังกล่าว

ข้อกำหนดในการอนุมัติล่วงหน้ามีผลบังคับใช้กับการจัดส่งแบตเตอรี่โลหะลิเธียมที่ได้รับการควบคุมทั้งหมดและต้องมีเอกสารการจัดส่งสินค้าอันตรายประกอบ การจัดส่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมทั้งหมดจะต้องมีข้อตกลงว่าสินค้าอันตรายของ UPS แยกต่างหาก

แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

โปรดอ่านคำแนะนำของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศสำหรับการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียม 

เรียนรู้เพิ่มเติมเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่