• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รายชื่อประเทศที่อนุมัติ

ประเทศต้นทางและปลายทางที่ได้รับอนุญาตในการจัดส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ (IDG)

บริการสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ (IDG) ให้บริการผ่านทาง UPS Worldwide Express®, UPS Worldwide Express Freight®, Expedited® และ UPS® Standard (ภายในยุโรป) UPS จะขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศไปยังและจากประเทศหรือเขตพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น บริการมารับและจัดส่งมีข้อจำกัดในบางพื้นที่ของประเทศหรือเขตพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ โปรดอ้างถึงรายการบริการที่ให้ไว้ โดยรายชื่อบริการแสดงไว้จะระบุรหัสไปรษณีย์ที่ UPS สามารถให้บริการสินค้าอันตรายได้

ดาวน์โหลดรายชื่อประเทศหรือเขตพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ (PDF)

ดาวน์โหลดรายชื่อประเทศหรือเขตพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ (Excel)