• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีการจัดส่งรายการที่ต้องดูแลเป็นพิเศษหรือสินค้าควบคุม

ใช่ว่าการจัดส่งทุกรายการจะทำได้ง่ายเพียงแค่บรรจุหีบห่อแล้วก็ส่ง มีบางรายการที่ต้องได้รับความใส่ใจมากกว่ารายการอื่นก่อนที่จะส่งไปยังปลายทาง

รายการที่จัดส่งได้และไม่ได้

กล่องที่มีใบปะหน้ารายการที่ต้องดูแลพิเศษ

มีสินค้าต้องห้ามบางรายการที่เราจะจัดส่งตามสัญญาเท่านั้น และบางรายการจะไม่ดำเนินการ เนื่องจากกฎหมายหรือกฎระเบียบ

ดูรายการต้องห้าม

ข้ามไปยังคำแนะนำในการจัดส่งรายการพิเศษ

ไอคอนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ UPS

วิธีการจัดส่งแอลกอฮอล์

เรียนรู้เพิ่มเติม
ไอคอนรูปแบตเตอรี่ของ UPS

วิธีการจัดส่งแบตเตอรี่

เรียนรู้เพิ่มเติม