• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เขตบริการและอัตราค่าบริการ

ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการในการจัดส่งพัสดุ ตั้งแต่บริการและราคาไปจนถึงบรรจุภัณฑ์และการชำระเงิน นอกจากนี้ เรียนรู้เกี่ยวกับบริการเพิ่มมูลค่าที่นำเสนอและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจมีผลกับการจัดส่งของคุณ 

ค่าบริการเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดคู่มืออัตราค่าใช้จ่ายและบริการ

ใช้คำแนะนำด้านล่างเพื่อขอข้อมูลอัตราค่าบริการและบริการของ UPS

คู่มือบริการระหว่างประเทศเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

มีผลใช้กับค่าธรรมเนียมการขนส่งสำหรับบริการของ UPS ที่เลือกและค่าธรรมเนียมเสริม

ดูค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

ค่าบริการเพิ่มช่วงความต้องการในตลาดสูง

ในช่วงเวลาที่ปริมาณการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างรวดเร็ว อาจมีการเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงเพื่อจะได้แน่ใจว่าเครือข่ายของเรายังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูค่าธรรมเนียมพิเศษในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่

การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการล่าสุด