• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เอกสารประกอบที่ต้องใช้สำหรับการเรียกร้องค่าชดเชย

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารทั้งหมดครบถ้วนเพื่อให้เราสามารถดำเนินเรื่องตามข้อเรียกร้องค่าชดเชยของคุณ

ช่วยเหลือเรา ช่วยเหลือคุณ

  • การเรียกร้องค่าชดเชยทั้งหมดจะต้องใช้เอกสารประกอบบางรูปแบบ เพื่อช่วยให้เราตรวจสอบได้ว่าพัสดุที่หายไปอยู่ที่ใด หรือนำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องให้ (เช่น ใบแจ้งหนี้ที่ระบุมูลค่าของสินค้าที่สูญหายหรือเสียหาย)
  • เมื่อระบุคำอธิบายสินค้า พยายามระบุให้เฉพาะเจาะจงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่น หมายเลยซีเรียล ชื่อแบรนด์ ขนาด สี และปริมาณ
  • ในระหว่างการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย จะต้องมีเอกสารรูปภาพและอาจจะต้องมีการตรวจสอบทางกายภาพ ณ สถานที่ที่ UPS อนุมัติเช่นกัน
  • หากมีเอกสารประกอบไม่ครบ การดำเนินเรื่องตามข้อเรียกร้องค่าชดเชยของคุณอาจจะล่าช้าหรือถูกปฏิเสธ
  • เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านล่างจะช่วยให้คุณสามารถระบุรายละเอียดคำอธิบายปัญหาที่คุณมีกับพัสดุของคุณได้ดีที่สุด

รายละเอียดของสินค้า

เอกสารภาพถ่าย