• การปรับบริการชั่วคราว…และอื่นๆ
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร…และอื่นๆ
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน…และอื่นๆ
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ยื่นขอเรียกร้องค่าชดเชย

พัสดุประสบปัญหาหรือไม่ ลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ UPS.com ของคุณ ให้รายละเอียดแก่เรา และติดตามกระบวนการในขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบรายการเคลมของคุณ เพื่อดูว่าเราจะทำให้สิ่งต่างๆ เกิดความถูกต้องได้อย่างไร

ยื่นขอเรียกร้องค่าชดเชย

ดูการเคลมในปัจจุบัน
ยื่นเรื่องเคลมในฐานะแขก

ขั้นตอน

คุณสามารถเริ่มยื่นคำร้องขอเคลมสำหรับพัสดุที่สูญหายหรือได้รับความเสียหายได้ หรือหากไม่ได้รับการชำระเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินปลายทาง (CoD) วิธีดำเนินการมีดังนี้:

 • ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุ
  โดยอาจจะเป็นหมายเลขการติดตามพัสดุ น้ำหนัก หรือข้อมูลการติดต่อของผู้รับ
 • แจ้งให้เราทราบถึงบทบาทของคุณในการเคลม
  ระบุความสัมพันธ์ของคุณกับพัสดุ คุณเป็นผู้ส่ง ผู้รับ ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดส่งหรือบุคคลที่สามหรือไม่
 • ยื่นเรื่องเคลมของคุณในฐานะผู้เข้าเยี่ยมชม
  นี่อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาให้กับคุณที่รวดเร็วยิ่งขึ้น หากคุณเป็นผู้จัดส่งพัสดุ โปรดทราบว่าคุณจะต้องส่งคืนและจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม นอกจากนี้ สถานะการเคลมหลังจากที่ยื่นเรื่องจะจำกัดสำหรับเฉพาะผู้จัดส่งเท่านั้น
 • สนับสนุนรายการเคลมของคุณด้วยเอกสารประกอบเพิ่มเติม
  รายการต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ และใบสั่งซื้อสามารถช่วยระบุสินค้าได้ ขอแนะนำให้แนบรูปถ่ายของพัสดุที่ได้รับความเสียหายสำหรับการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหาย
 • ยื่นคำร้องขอเคลมของคุณ
  คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากเราเกี่ยวกับการเคลมของคุณหลังจากที่ทำการส่ง และข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ในแดชบอร์ดการเคลมของคุณ
 • การมองเห็นความคืบหน้าในการเคลมของคุณ
  คุณสามารถจัดการความคืบหน้าของการเคลมของคุณได้จากแดชบอร์ดของการเคลมของคุณ คุณจะได้รับรายละเอียดที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลมและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับเงินสำหรับการเคลม คุณต้องเข้าสู่ระบบ ups.com ในการเข้าถึง เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อยื่นเรื่องเคลมในฐานะผู้เข้าเยี่ยมชม

ดูข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารประกอบ

ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของแดชบอร์ดการเคลม

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ผ่านทางแดชบอร์ดการเคลม:

 • แก้ไขข้อมูลและอัปโหลดเอกสารประกอบเพิ่มเติม
 • ยื่นคำร้องขอเคลมใหม่โดยใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยของเรา
 • ดูประวัติการเคลมของคุณย้อนหลังได้ถึง 270 วัน
 • ส่งออกข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
 • ตั้งการกำหนดค่าของคุณเพื่อเลือกวิธีการติดต่อเกี่ยวกับการเคลมของคุณ
 • ปรับแดชบอร์ดให้ตรงกับความต้องการของคุณ

เข้าสู่ระบบแดชบอร์ด

การรับเงินสำหรับการเคลม

หากมีการออกการเคลมของคุณ ผู้จัดส่งจะสามารถขอให้มีการชำระเงินได้ แบบฟอร์มคำขอให้ชำระค่าเสียหายจะถูกส่งไปกลับไปให้คุณตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโปรไฟล์ของคุณ

ขั้นตอนต่อไป คือการให้เอกสารประกอบที่แสดงราคาซื้อ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าซ่อม หรือค่าเปลี่ยนแทนสินค้าที่มีการยื่นข้อร้องเรียน

วิธีที่เร็วที่สุดในการได้รับเงินสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณก็คือการแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารและรหัสธนาคาร, Sort Code หรือ​ Routing Number ในการยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มข้อมูลธนาคารของคุณหลังจากยื่นข้อร้องเรียน

หากคุณต้องการ คุณสามารถขอให้ส่งเป็นเช็ค ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 15 วันในการจัดส่ง

ติดต่อ UPS ดูสถานะการเคลมของฉัน

การป้องกันความเสียหายและการสูญหายของพัสดุในเชิงรุก

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าพัสดุที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหายซึ่งส่งผลให้เกิดการเคลมมักเกี่ยวข้องกับกล่องที่ใหญ่หรือเล็กเกินไป ส่งผลให้ป้องกันการกระแทกได้ไม่ดี ไม่ได้ติดใบปะหน้าไว้บนพัสดุของคุณอย่างเหมาะสม หรือมีคำแนะนำในการจัดส่งที่ไม่ชัดเจน

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย โปรดดูเคล็ดลับพื้นฐานสองสามข้อที่เราได้ทำการรวบรวมไว้เพื่อช่วยให้พัสดุของคุณไปถึงปลายทางได้อย่างปลอดภัย

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ที่ปรึกษาด้านพัสดุ

คำถามที่พบบ่อย