จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ดาวน์โหลดคู่มืออัตราค่าใช้จ่ายและบริการ

ดาวน์โหลดคู่มือ
ดูอัตราค่าบริการและคู่มือบริการของ UPS เพื่อรับทราบค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละชนิดที่มี คู่มือวิธีเตรียมการจัดส่งของคุณของ UPS นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการจัดส่ง การป้องกันสิ่งของที่จัดส่ง และคู่มือนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านการบริการ ข้อห้ามต่าง ๆ สินค้าอันตราย และอื่น ๆ
ชื่อไฟล์

ค่าธรรมเนียมสำหรับฤดูกาลที่มีการใช้บริการ/ความต้องการสูงสุด

ขณะนี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการสำหรับฤดูกาลที่มีการใช้บริการ/ความต้องการสูงสุดที่อัปเดตล่าสุดได้แล้ว

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมบริการสำหรับฤดูกาลที่มีการใช้บริการ/ความต้องการสูงสุดเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่