จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อัตราค่าบริการและคู่มือบริการ

ดาวน์โหลดคู่มืออัตราค่าใช้จ่ายและบริการ

ดูหรือดาวน์โหลดคู่มืออัตราค่าใช้จ่ายและบริการสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการ อัตราค่าใช้จ่าย และโซน

ดูคู่มืออัตราค่าใช้จ่ายและบริการ

การกำหนดราคาบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ดูข้อมูลราคาบนบริการเพิ่มมูลค่าสำหรับการจัดส่ง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าบริการในพื้นที่เพิ่มเติม และค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

ราคาสำหรับบริการเสริม

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมบริการในพื้นที่ห่างไกล

ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง UPS