จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คู่มือบริการ UPS World Ease®

สะดวกสบายด้วยบริการพิธีการพิธีการทางศุลกากรแบบรวมเมื่อคุณรวมการขนส่งหลายรายการเข้าเป็นรายการเดียว

คำอธิบาย

ลดความซับซ้อนของพิธีการพิธีการทางศุลกากรโดยรวมการขนส่งหลายรายการที่มีปลายทางเป็นประเทศเดียวกันหรือมีปลายทางเป็นสหภาพยุโรปเหมือนกัน เข้าเป็นการขนส่งรายการเดียว บริการตามสัญญานี้จะมีในทุกแห่งทั่วอเมริกาเหนือ และในบางประเทศของยุโรป อเมริกากลาง อเมริกาใต้ เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง การขนส่งด้วย UPS World Ease แต่ละรายการ:

  • ผ่านพิธีการทางศุลกากรเป็นหน่วยเดียว ลดภาระการทำเอกสารและประหยัดเวลา
  • รับประกันการขนส่งทันเวลา
  • สามารถติดตามรายละเอียดการขนส่งของพัสดุทุกชิ้นได้

หากต้องการใช้บริการ UPS World Ease โปรดติดต่อ UPS Representative

หมายเหตุ: บริการนี้ไม่มีสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศสมาชิก EU