จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การยืนยันการจัดส่ง

ตรวจสอบว่าการจัดส่งของคุณได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว ด้วยตัวเลือกลายมือชื่อหรือตัวเลือกลายมือชื่อของผู้ใหญ่

คำอธิบาย

UPS จะมอบหลักฐานการจัดส่งให้แก่คุณ ตามตัวเลือกเหล่านี้ของคุณ (ถ้ามี):

  • การยืนยันการจัดส่ง: UPS จะยืนยันการจัดส่งโดยไม่มีลายมือชื่อของผู้รับ หมายเหตุ: เมื่อคุณติดตามพัสดุของคุณออนไลน์ จะมีข้อมูลที่คล้ายคลึงกันนี้ให้เช่นกัน
  • ต้องลงลายมือชื่อ: UPS จะได้รับลายมือชื่อของผู้รับและมอบสำเนาที่พิมพ์ให้แก่คุณ คุณสามารถดูลายมือชื่อของผู้รับทางออนไลน์ได้เช่นกัน
  • ผู้ลงลายมือชื่อต้องเป็นผู้ใหญ่: UPS จะได้รับลายมือชื่อของผู้รับที่เป็นผู้ใหญ่และมอบสำเนาที่พิมพ์ให้แก่คุณ คุณสามารถดูลายมือชื่อของผู้รับที่เป็นผู้ใหญ่ทางออนไลน์ได้เช่นกัน

หมายเหตุ:ผู้รับที่เป็นผู้ใหญ่จะต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะในประเทศที่ได้รับ อาจบังคับใช้กำหนดอายุที่สูงขึ้น หากอายุที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะนั้นมีอายุน้อยกว่า 21 ปี

หมายเหตุ: คุณสามารถดูลายมือชื่อออนไลน์ได้ด้วย UPS Signature TrackingTM คุณจะต้องบันทึกบัญชี UPS ไว้ในโปรไฟล์ ups.com ของคุณเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์การใช้งานนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ UPS Signature Tracking

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยตรวจสอบความพร้อมให้บริการ คำนวณเวลาส่งมอบและราคาการจัดส่งของคุณ

คำนวณเวลาและค่าใช้จ่าย

ดูโซนและอัตรา

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไข