จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บริการจัดส่งระหว่างประเทศ

บริการจัดส่งระหว่างประเทศบริการขนส่งสินค้า
บริการจัดส่งระหว่างประเทศ
นำเข้าและส่งออก (หากมี)
ภาระผูกพันในการจัดส่งรายละเอียดการบริการบริการ
1-3 วันทำการ
จัดส่งเร็วที่สุดใน 08:00
1-3 วันทำการ
จัดส่งโดยปกติภายใน 10:30 หรือ 12:00 เที่ยงวัน
1-3 วันทำการ
จัดส่งภายในสิ้นสุดวัน
1-3 วันทำการ
จัดส่งภายใน 12:00 เที่ยงวัน หรือ 14:00 ขึ้นอยู่กับรหัสไปรษณีย์ปลายทาง
UPS Worldwide Express Freight Midday
1-3 วันทำการ
จัดส่งภายในสิ้นสุดวัน
3-5 วันทำการ
จัดส่งภายในสิ้นสุดวัน UPS Worldwide Expedited