จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Quantum View Notify®

ด้วยการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วจาก Quantum View Notify® คุณจะสามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลาได้ก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้น ปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้ดีขึ้นโดยการประสานงานการวางแผนระหว่างแผนกต่างๆ และรับการแจ้งเตือนขณะที่คุณกำลังเดินทาง และที่สำคัญที่สุด กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านทางการส่งข้อความในเชิงรุก

  • ส่งและรับการแจ้งเตือนเมื่อรายการพัสดุได้รับการจัดส่ง ล่าช้า และดำเนินการส่งมอบเรียบร้อย
  • ลดความซับซ้อนของการทำงานเป็นทีมด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังทุกแผนก
  • เปิดใช้งานการแจ้งเตือนด้วยข้อความเพื่อให้คุณสามารถติดตามพัสดุได้ตลอดเส้นทางการขนส่ง
  • แจ้งเตือนเมื่อต้องมีการเซ็นรับพัสดุ ผู้ลงลายมือชื่อต้องเป็นผู้ใหญ่ หรือต้องมีการชำระเงิน
  • แจ้งลูกค้าเมื่อได้รับพัสดุที่ส่งคืน

เรียนรู้เกี่ยวกับ Quantum View Manage

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟท์แวร์การจัดส่ง WorldShip

ขอรับการแจ้งเตือนเป็นข้อความ

วิธีตั้งค่าการส่งข้อความแจ้งเตือนของ Quantum View Notify ไปที่ การติดตามของ UPS กรอกหมายเลขการติดตามสำหรับการจัดส่งที่คุณต้องการได้รับการอัปเดตข้อมูล แลขอให้แจ้งเตือนเป็นข้อความ ครั้งแรกที่คุณร้องขอการแจ้งเตือนเป็นข้อความ คุณอาจถูกขอให้ยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือ 

ไปที่การติดตามของ UPS

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง