จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วย UPS Quantum View Manage®

เชิญเลย ไมโครแมเนจ ห่วงโซ่อุปทานของคุณจะขอบคุณคุณ

Quantum View Manage® ให้คุณได้เห็นพัสดุและการขนส่งสินค้าแบบรวบยอดทำให้คุณสามารถจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณอย่างมั่นใจได้ ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและสามารถเลือกกำหนดได้ในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และรายงาน คุณจะลดต้นทุนในขณะที่ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า ผู้จัดหา และสมาชิกทีมงาน

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเปิดลิงก์บนหน้าต่างใหม่

เหมาะกับใคร

ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางที่มีข้อกำหนดในการจัดส่งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศน้ำหนักเบาจนถึงหนัก

ศูนย์บัญชาการการจัดส่งออนไลน์ของคุณ ควบคุมเบ็ดเสร็จ ไร้ค่าใช้จ่าย

การมองเห็น ความยืดหยุ่น ความทั่วถึง ความสะดวกในการพกพา ด้วย Quantum View Manage คุณจะเป็นฝ่ายควบคุมว่าใครจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งเมื่อไร ที่ไหน และมากเพียงใด กำหนดค่าการแจ้งเตือนสถานะให้คุณและลูกค้าของคุณผ่านอีเมลและ SMS ตั้งตัวกระตุ้นสำหรับดำเนินการกระบวนการเช่นการแจ้งหนี้อัตโนมัติ ผสมผสานมุมมองและตัวกรองต่าง ๆ เพื่อมอบข้อมูลทั้งประเภทและในปริมาณที่คุณจำเป็นต้องดูและรายงาน ทั้งหมดนี้ทำให้คุณสามารถคาดการณ์และแก้ไขปัญหาการจัดส่งและดาวน์สตรีม ซึ่งทำให้การบริการลูกค้าและความพึงพอใจดีขึ้น

บริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง