จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

API การรับของ

ตามที่คุณสะดวก

การไปรับทำได้ง่ายๆ คุณเป็นคนเลือกเอง

ด้วยการมี API สำหรับการไปรับอยู่ในแอพพลิเคชัน หรือเวบไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ คุณและลูกค้าจะสามารถเข้าถึงยังบริการไปรับของ UPS ดังต่อไปนี้ได้:

  • พัสดุ*
  • ไม่เต็มรถบรรทุก (LTL)

API การไปรับ ยังจะทำให้คุณและลูกค้าของคุณกำหนดการไปรับพัสดุที่ได้รับการดำเนินการก่อนหน้านี้ การขนส่งสินค้า หรือการจัดส่งใหม่ ด้วย API นี้ โปรแกรมเฉพาะเครื่อง (client application) ของคุณสามารถใช้หนึ่งในตัวเลือกการไปรับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ UPS ได้

*ใช้งานได้ในประเทศส่วนใหญ่

บริการขนส่ง UPS Freight Less-than-Truckload (“LTL”) ดำเนินการโดย TFI International Inc. บริษัทในเครือหรือหน่วยธุรกิจของบริษัท (ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงแต่ TForce Freight) ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ United Parcel Service, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (“UPS”) UPS ไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่งของ UPS Freight LTL หรือบริการอื่นใดที่ TFI International Inc. หรือบริษัทในเครือ หน่วยงาน บริษัทลูก หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องนำเสนอหรือเป็นผู้จัดหา