จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

API เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เวบเซอร์วิส API เอกสารไร้กระดาษของ UPS จะทำให้คุณอัปโหลดเอกสารทางการค้าที่กำหนดเองสำหรับพิธีการทางศุลกากรไปที่คลังเก็บเอกสารของ UPS ที่เรียกว่า "ประวัติของแบบฟอร์ม"

การดำเนินงานของ UPS และศุลกากรสามารถทำให้การดำเนินการจัดส่งระหว่างประเทศของคุรมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคุณเชื่อมโยงรูปภาพเอกสารเข้ากับหมายเลขประจำการจัดส่งซึ่งสร้างขึ้นมาจากระบบบันทึกใบรายการสินค้า ทั้งหมดผ่านขั้นตอนอัปโหลด API เอกสารไร้กระดาษ

ผู้พัฒนา: ดาวน์โหลด API