จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Gemini™ APIs

ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ของ Gemini ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตของคุณ จัดระเบียบข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อการขนส่งสินค้าทางอากาศของคุณออกจากประตูโกดังไป มั่นใจได้ว่าขั้นตอนการจัดส่งจะไม่ทำให้ทุกอย่างช้าลง

API ของ Gemini ประกอบด้วย API การประเมินผลสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศของ UPS จะทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบและเลือกบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณที่สุด จากนั้นสร้างการจัดส่งโดยตรงไปยังเวบไซต์หรือระบบธุรกิจของคุณ

ด้วย API ของ Gemini คุณสามารถจะ:

  • ทำให้การประมวลผลคำสั่งซื้อ และการบริหารจัดการคำสั่งซื้อเป็นระบบอัตโนมัติ
  • คำนวณอัตราค่าระวางขนส่ง สำหรับการจัดส่งแบบส่งออกและในประเทศ
  • สร้างฉลากจัดส่งของ UPS มาตรฐาน และเอกสารรายการสินค้า
  • ค้นหาคำสั่งซื้อที่ส่งไป ตามเกณฑ์ต่างๆ
  • ยกเลิกคำร้องขอคำสั่งซื้อที่ส่งไป

คุณยังสามารถผสมผสาน API การติดตาม ที่มีอยู่ภายในชุดผู้พัฒนาของ UPS เข้าไป เพื่อเฝ้าติดตามการขนส่งสินค้าทางอากาศของคุณ

หากต้องการผสมผสาน API ของ Gemini เข้าไป คุณต้องทำการจ้างหรือมีโปรแกรมเมอร์ภายในองค์กร ที่มีความรู้ความชำนาญในการผสมผสาน API ของ XML และเว็บเซอร์วิส เว็บเซอร์วิส 7 Gemini ใช้โปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างแอปพลิชัน (SOAP)

การเข้าถึง Gemini (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่

เรียนรู้เกี่ยวกับการรวม API ของชุดผู้พัฒนาของ UPS

บริการขนส่ง UPS Freight Less-than-Truckload (“LTL”) ดำเนินการโดย TFI International Inc. บริษัทในเครือหรือหน่วยธุรกิจของบริษัท (ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงแต่ TForce Freight) ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ United Parcel Service, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (“UPS”) UPS ไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่งของ UPS Freight LTL หรือบริการอื่นใดที่ TFI International Inc. หรือบริษัทในเครือ หน่วยงาน บริษัทลูก หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องนำเสนอหรือเป็นผู้จัดหา