จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โซลูชันทางโลจิสติกที่ยั่งยืน

ใช่แล้ว คุณสามารถบรรลุเป้าหมายด้ารการบริการและความยั่งยืนได้

การลดของเสียและลดการปล่อยมลพิษ ไม่ได้หมายถึงการจำกัดความสัมพันธ์ของคุณ หรือประนีประนอมในการบริการ ในความเป็นจริง ด้วยการเลือกโซลูชันที่สร้างสรรค์ของเรา คุณสามารถแสดงให้ลูกค้าของคุณและโลกเห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่างที่ดีขึ้น

เราสามารถช่วยคุณให้เข้าใจผลกระทบทางคาร์บอนของคุณได้ดีบิ่งขึ้น ลดหรือบรรเทารอยเท้าคาร์บอนของคุณลง เลือกทางเลือกที่มีความยั่งยืนมากกว่าสำหรับการบรรจุสินค้าและจัดส่ง หรือตอบสนองต่อเป้าหมายทางธุรกิจของคุณให้ยั่งยืนขึ้นอย่างง่ายๆ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดเชยคาร์บอนของ UPS