จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

UPS ให้อำนาจแก่บุคคลากร

ให้ความสำคัญกับบุคลากรของเราก่อน

ความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนของเรานั้นขับเคลื่อนโดย UPSers มากกว่า 481,000 คนทั่วโลก พวกเขาสนับสนุนวัฒนธรรมการกุศลของเราโดยการเป็นอาสาสมัครในชุมชนท้องถิ่นและให้ความช่วยเหลือเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เราสามารถเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น พวกเขามองว่าความท้าทายเป็นอุปสรรคที่จะต้องเอาชนะ และพวกเขาสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและเป็นแรงบันดาลใจ

พวกเขาพยายามอย่างดีที่สุด นั่นคือเหตุผลที่เราพัฒนาโปรแกรมและพันธมิตรเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่พนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่า ได้รับความเคารพ และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และนี่คือเหตุผลที่เราลงทุนเวลา เงิน และทรัพยากรต่างๆ ในการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพทุกๆ ปี โดยสร้างความมั่นใจว่าวัฒนธรรมภายในของเราได้รับการสนับสนุนและเชื่อมโยงกัน เราก็สามารถทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมระดับโลกที่เป็นวัฒนธรรมแบบเดียวกัน

ติดต่อ UPS

เหมาะกับใคร

ธุรกิจที่ต้องการร่วมมือกับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของพวกเขา หรือเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะในอุตสาหกรรม

สนับสนุนสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเรา

สถานที่ในการหยุดพักที่สำคัญที่สุดสำหรับพนักงานของเราคือบ้านของพวกเขา ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นผลักดันโปรแกรมและการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยกว่า 200 โปรแกรม ซึ่งโดยทั่วไปจะสอนโดยผู้จัดการที่ผ่านการรับรองแล้ว และบุคลากรทุกคนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาวิชาชีพในทุกระดับ ตั้งแต่ความช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสำหรับพนักงานชั่วคราว ไปจนถึงโปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ไม่เหมือนใครซึ่งท้าทายผู้บริหารระดับสูงของเราให้มองโลกรอบๆ พวกเขาด้วยความใส่ใจยิ่งขึ้น ในทางกลับกัน พวกเขาก็จะนำความสามารถที่สำคัญ เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการร่วมมือทำงานมาสู่วัฒนธรรมการทำงานของเรา

บริการที่เกี่ยวข้อง