จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนของ UPS

การสร้างความเชื่อมต่อกันรอบโลก

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมทั่วโลก หรือ อุตสาหกรรมในครัวเรือนในตลาดเกิดใหม่ เราจะใช้ความรู้ความชำนาญและนวัตกรรมของเราในการสร้างชุมชนที่แข็งแรงมีการเชื่อมต่อกันรอบโลก

ในฐานะที่เป็นผู้นำทางด้านโลจิสติกส์ระดับโลก เราได้นำเสนอโซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานที่มากมายและหลากหลาย สำหรับ การขนส่งพัสดุและสินค้า การอำนวยความสะดวกให้กับการค้าระหว่างประเทศ และนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้เพื่อการบริหารจัดการโลกธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ช่วยเหลือลูกค้าเกือบ 10 ล้านคนต่อวันในการเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมการจัดส่งและโลจิสติกส์ของพวกเขา และเราก็สามารถจะช่วยคุณได้ด้วยเช่นกัน

ติดต่อ UPS

เหมาะกับใคร

ธุรกิจต่างๆ มองหาการเติบโตอย่างยั่งยืน และเชื่อมต่อกับตลาดทั่วโลก

อำนวยความสะดวกให้กับการค้าโลกยุคใหม่

มีการประมาณการว่าภายในปี 2050 จะมีผู้คนบนโลกนี้อยู่เกินกว่าเก้าพันล้านคน ปัจจุบัน มีผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนโดยประมาณจากประเทศกำลังพัฒนากำลังเข้าสู่ตลาดของสินค้าและบริการ อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้สร้างความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ซึ่งก่อให้เกิดโซลูชันที่เป็นไปได้และยั่งยืนทางเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง