จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความยั่งยืน

มาสร้างโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นด้วยกันดีกว่า

UPS อยู่ในแนวหน้าของบริษัทที่ทำงานเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืนด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบสูงสุด

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าบุกเบิกโซลูชันที่ยั่งยืนมากขึ้น และส่งมอบพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างการเชื่อมต่อที่มากขึ้นทั่วโลกและค้นหาวิธีอื่นๆ ในการดำเนินการและตอบแทนให้แก่ผู้คน

ในธุรกิจทุกด้านของเรา เราร่วมกันสร้างสรรค์ ร่วมมือและมุ่งมั่นที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่ลดละ และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนได้

ติดต่อ UPS

เสาหลักด้านความยั่งยืนของเรา