จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

WorldShip®

ดำเนินการจัดส่งทั่วโลกอัตโนมัติ

ความสามารถที่สำคัญ

หากการจัดส่งเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ของธุรกิจของคุณ เราเข้าใจคุณเป็นอย่างดี คุณจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าออกให้เร็วสุดความสามารถโดยไม่ผิดพลาด แจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบความคืบหน้า และวิเคราะห์ประวัติการจัดส่งของคุณ WorldShip ทำให้คุณสามารถ:

  • พิมพ์ฉลาก
  • อัปโหลดเอกสารศุลกากร
  • ตั้งการแจ้งเตือนการจัดส่ง
  • ติดตามการจัดส่ง
  • ส่งออกข้อมูลการจัดส่ง
  • เรียกใช้รายงาน

ตั้งแต่พัสดุไปจนถึงการจัดส่งไม่เต็มคันและการขนส่งทางอากาศ WorldShip จะทำให้คุณสามารถประมวลผลการจัดส่ง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และลดความผิดพลาดราคาแพงได้อย่างง่ายดาย ซอฟต์แวร์บน Windows นี้พร้อมให้ใช้งานใน 20 ภาษาและประเทศต้นทางมากกว่า 140 ประเทศ

ดาวน์โหลด WorldShip ตอนนี้เลย

รับการสนับสนุนเกี่ยวกับ Worldship

ดูคู่มือการติดตั้ง WorldShip เปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่

การผสานรวม WorldShip

การผสานรวม WorldShip ให้ตัวเลือกในการรับข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างฉลากการจัดส่งมากมาย คุณสามารถนำเข้าสมุดที่อยู่และจัดการที่อยู่ต่าง ๆ เพื่อให้การป้อนรายละเอียดที่อยู่ผู้รับง่ายขึ้น หากคุณเชื่อมต่อกับไฟล์ข้อมูล คุณสามารถดึงข้อมูลการจัดส่งแบบสมบูรณ์ครั้งละคำสั่งซื้อหรือเป็นกลุ่มได้ คุณสามารถสร้างฉลากแบบอัตโนมัติโดยการบอก WorldShip ว่าจะให้สแกนหาการจัดส่งใหม่บ่อยเพียงใดได้ด้วย

ประโยชน์ของ WorldShip ยังมีมากกว่าคลังเก็บสินค้า ด้วยการตั้งค่าฟีดข้อมูลเข้าและออกจาก WorldShip คุณสามารถปรับปรุงการป้อนคำสั่งซื้อ การบริการลูกค้า การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และกระบวนการเรียกเก็บเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจจะดีขึ้นเมื่อระบบต่าง ๆ มีการสื่อสารกัน เริ่มใช้คุณลักษณะที่ช่วยประหยัดเวลาและความสามารถในการผสานรวมของ WorldShip

รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการบูรณาการ

บริการขนส่ง UPS Freight Less-than-Truckload (“LTL”) ดำเนินการโดย TFI International Inc. บริษัทในเครือหรือหน่วยธุรกิจของบริษัท (ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงแต่ TForce Freight) ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ United Parcel Service, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (“UPS”) UPS ไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่งของ UPS Freight LTL หรือบริการอื่นใดที่ TFI International Inc. หรือบริษัทในเครือ หน่วยงาน บริษัทลูก หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องนำเสนอหรือเป็นผู้จัดหา

ปรับปรุงการจัดส่งของคุณให้มีประสิทธิภาพ

ค้นหาว่าการผสานรวม API ชุดผู้พัฒนาของ UPS หรือซอฟต์แวร์การจัดส่งของ WorldShip ของเราเข้าไปในระบบและเว็บไซต์ของบริษัทของคุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร

ศึกษาเรื่องการผสานรวมซอฟต์แวร์การจัดส่งและ API เพิ่มเติม