จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ConnectShip

ชุดโซลูชั่นการขนส่งแบบรวมศูนย์ ปรับแต่งได้ตามความต้องการ และปรับขนาดได้

จัดส่งสินค้าไปทั่วโลกได้อย่างมั่นใจ เพราะรู้ว่าขั้นตอนทั้งหมดได้ถูกส่งข้อมูลไปยังระบบธุรกิจอื่น ๆ แล้ว ตั้งแต่การจัดซื้อ สินค้าคงคลังและการจัดการคลังสินค้า ไปจนถึงการส่งคืนและการเรียกเก็บเงินแบบอัตโนมัติ คุณจะเห็นภาพอย่างครบถ้วน และง่ายต่อการรายงาน ลดการลงรายการซ้ำซ้อนและข้อผิดพลาด และปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นทั่วทั้งองค์กรและห่วงโซ่อุปทานของคุณ ภายในระบบเดิมที่คุณใช้อยู่แล้ว

ConnectShip ยังมีฟังก์ชั่นการทำงานแบบหลายพาหนะ รวมถึงบริษัทขนส่งรายใหญ่ที่รับขนส่งระหว่างประเทศ ภายในภูมิภาค ขนส่งแบบ LTL รวมทั้งขนส่งทางอากาศ API สนับสนุนผู้ขนส่งและการเลือกบริการจากต้นทางหลากหลายแห่ง ทั้งหมดด้วยเครื่องมือเดียว

ติดต่อ UPS

โซลูชั่นองค์กรเพื่อการจัดส่งทางธุรกิจ

  • ข้อเสนอชุดเครื่องมือ ConnectShip (API)

    เพื่อการจัดส่งที่ไม่สะดุดและข้อมูลที่ลื่นไหล ซอฟท์แวร์ ConnectShip ใช้ได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือบูรณาการร่วมกับระบบธุรกิจที่ใช้อยู่แล้วของคุณ

  • ConnectShip

    เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติการจัดส่ง ให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดส่งที่สะดวกสบาย สนับสนุนโดยฝ่ายความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ UPS

บริการขนส่ง UPS Freight Less-than-Truckload (“LTL”) ดำเนินการโดย TFI International Inc. บริษัทในเครือหรือหน่วยธุรกิจของบริษัท (ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงแต่ TForce Freight) ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ United Parcel Service, Inc. หรือบริษัทในเครือ บริษัทลูก หรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (“UPS”) UPS ไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการขนส่งของ UPS Freight LTL หรือบริการอื่นใดที่ TFI International Inc. หรือบริษัทในเครือ หน่วยงาน บริษัทลูก หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องนำเสนอหรือเป็นผู้จัดหา