จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • ตารางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลตรุษจีน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปรียบเทียบบริการ UPS Returns

ตัวเลือกการส่งคืนเพิ่มเติม โอกาสรายได้เพิ่มเติม

การส่งคืนสินค้าและโลจิสติกส์ย้อนกลับบ่อยครั้งที่ถูกมองข้ามว่าเป็นโอกาสในการลดต้นทุน สร้างรายได้ และสร้างประสบการณ์แบรนด์เชิงบวก เมื่อใช้ UPS คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกการส่งคืนที่กว้างที่สุดในอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องมือและบริการที่สนับสนุนกระบวนการก่อนและหลังขายของคุณ นอกจากนี้ พัสดุส่งคืนของ UPS เป็นที่ยอมรับในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 135 ประเทศ

แผนผังเปรียบเทียบด้านล่างให้ภาพรวมเกี่ยวกับคุณสมบัติการบริการส่งกลับของเรา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปรับแต่งบริการแยกต่างหากหรือรวมคุณสมบัติเพื่อปรับแต่งโซลูชันให้เข้ากับความต้องการส่วนตัวของคุณได้ ติดต่อทีม UPS Returns สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะกับใคร

ธุรกิจสถานประกอบการและตลาดขนาดเล็กและกลางที่มีความต้องการบริการส่งคืนปริมาณสูงหรือซับซ้อน

การเปรียบเทียบบริการ UPS Return

ตรวจสอบการส่งคืนขาเข้า - จากการสร้างฉลากจนถึงส่งมอบ 

คุณสมบัติ*
UPS RETURNS®UPS RETURNS® PLUSUPS RETURNS® EXCHANGEโลจิสติกส์ย้อนกลับ
ลูกค้าสามารถติดตามได้ใน ups.com
ประมวลผลการส่งคืนสินค้าชิ้นเดียวและหลายชิ้น
ตัวเลือกฉลาก
ฉลากส่งคืนที่พิมพ์ล่วงหน้า
รวมอยู่ในการจัดส่งขาออก
ฉลากส่งคืนทางอิเล็กทรอนิกส์
UPS อีเมลลูกค้าของคุณโดยตรง
พิมพ์และส่งฉลากส่งคืนสินค้าทางเมล:
UPS ส่งไปยังลูกค้าของคุณโดยตรง
สร้างและส่งฉลากส่งคืนสำหรับการจัดส่งระหว่างประเทศ
ลิงก์ข้อมูลการจัดส่งโดยตรงไปยังฝ่ายปฏิบัติการบริการหรือคลังสินค้า
รับใบแจ้งหนี้หลังจากส่งมอบพัสดุ
จัดเตรียมนโยบายส่งคืนและคำชี้แจงให้กับลูกค้า
บริการมารับจากสถานที่ตั้งของลูกค้า
ตัวเลือกความพยายามในการรับพัสดุของ UPS 1 ครั้ง
ตัวเลือกความพยายามในการรับพัสดุของ UPS 3 ครั้ง
คนขับรถสามารถ
ลูกค้าจะได้รับแจ้งเวลามารับของทางโทรศัพท์ ข้อความ หรืออีเมล
การมารับของและส่งของพร้อมกัน
การมารับของวันเสาร์
การจัดส่งวันเสาร์
ทดสอบและซ่อมแซม/เปลี่ยน/ปรับปรุง

รองรับเมื่อจัดส่งผ่านทาง:

คุณสมบัติ*
UPS RETURNS®UPS RETURNS® PLUSUPS RETURNS® EXCHANGEโลจิสติกส์ย้อนกลับ
UPS Worldship™
การจัดส่งทางอินเตอร์เน็ต UPS
UPS CampusShip®
API การจัดส่งสำหรับชุดพัฒนาของ UPS
ซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม UPS Ready®
บริการสัญญา

บริการที่เกี่ยวข้อง

  • กลับ
  • เปรียบเทียบบริการ UPS Returns

รับข่าวสารแจ้งเตือนเสมอ ลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลของเรา
สมัครรับข้อมูลทางอีเมล UPS

ตัวอย่างอีเมล

ลงทะเบียนสำหรับข้อเสนออีเมล ข้อมูลเชิงลึก และข่าวสารธุรกิจที่สามารถช่วยปรับปรุงการจัดส่งของคุณ คุณสามารถจัดการการกำหนดค่าได้ทุกเวลา

ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยคุณจัดส่งได้อย่างอัจฉริยะ

อัปเดตบริการ เพื่อเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศที่รุนแรงและกิจกรรมที่กระทบต่อการปฏิบัติงาน

การส่งเสริมการขายและข้อเสนอ เพื่อช่วยคุณประหยัดเงินของคุณได้มากที่สุด

ข่าวสารผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยคุณทราบข่าวสารบริการ เครื่องมือ และคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่เป็นปัจจุบัน