จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การส่งคืนพัสดุ

ทำให้การส่งคืนกลายมาเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของคุณ

การมีขั้นตอนการส่งคืนพัสดุที่ตอบสนองรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และง่ายคือหัวใจสำคัญในการสนองความคาดหวังของลูกค้า ควบคุมต้นทุน หรือแม้แต่การร่นเวลาการเรียกคืนสินค้าในสถานการณ์วิกฤติ

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก, ไฮเทค, การผลิต หรือธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ ใช้พอร์ทโฟลิโอการรับคืนที่ไม่จำกัดและศักยภาพด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับของเราทำงานแทนธุรกิจของคุณ ด้วยศักยภาพที่หลากหลายอย่างเช่น การจัดการช่องทางการให้บริการแบบ omni-channel, การเปลี่ยนให้เป็นขั้นตอนอัตโนมัติ, การรวมไซต์และบริการบนอีคอมเมิร์ซซึ่งจะช่วงปรับปรุงเรื่องการรักษาความปลอดภัย, เวลาครบรอบ, บริการสนับสนุนหลังการขายและการจัดการสินค้าคงคลัง คุณจะได้สร้างความพึงพอใจและความภักดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้า ซึ่งก็จะสงผลต่อกำไรขาดทุนของคุณด้วยในเวลาเดียวกัน

เปรียบเทียบบริการส่งคืนพัสดุ