จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานของ EDI/XML

ปรับตัวเพื่อเติบโต

ความเข้ากันได้ของระบบเพิ่มประสิทธิผล

ความเข้ากันได้ของระบบหมายถึงความว่องไวของธุรกิจคุณ

คุณปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในตลาด และระบบพื้นฐานของคุณก็เช่นกัน โซลูชั่นห่วงโซ่อุปทานของ UPS สนับสนุนความต้องการข้อมูลด้านการปฏิบัติงานและการเงิน โดยการพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) และโซลูชั่น Extensible Markup Language (XML) ซึ่งจะเติบโตไปพร้อมด้วยธุรกิจของคุณ

EDI และ XML ทำอะไรให้คุณบ้าง

การใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (EDI 240 และ XML) ช่วยให้ของใหม่และระบบเดิมที่มีอยู่แล้วเข้ากันได้ดีที่สุด และเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลของคุณให้สูงสุด ข้อมูลการจัดส่ง ผลลัพธ์การติดตาม การโอนเงินและข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้เพื่อการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบของคุณก็สามารถทำได้อย่างราบรื่นทั่วทั้งองค์กรของคุณ คุณจะเห็นผลิตภาพที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายข้อมูลได้เร็วขึ้นและความซับซ้อนในการกรอกข้อมูลรายการที่ลดลง

นอกเหนือจากการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้กับบริษัทของคุณแล้ว เมื่อคุณใช้โซลูชั่น EDI/XML คุณยังได้ช่วยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยการลดการบริโภคกระดาษโดยรวม

ติดต่อ UPS