จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

UPS Trade Direct®

เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ของคุณข้ามพรมแดนและทั่วโลก

เมื่อขนส่งผลิตภัณฑ์ข้ามพรมแดน ปัจจัยต่างๆ เช่นความเร็วในการเติมเต็ม ต้นทุนสินค้าคงคลังและการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น UPS Trade Direct มอบกลยุทธ์ในการจัดส่งสินค้าของคุณให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้นเป็นวันหรือสัปดาห์ โดยการรวมการจัดส่งของคุณ เราสามารถลดต้นทุนการขนส่งและค่านายหน้าศุลกากรโดยรวมของคุณ และข้ามศูนย์กระจายสินค้าเพื่อลดเวลาการเป็นเจ้าของสินค้าคงคลังได้สูงสุดถึง 20 วัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของคุณพร้อมกับลดความยุ่งยากในการดำเนินพิธีการศุลกากร และทำให้เส้นทางการขนส่งพัสดุของลูกค้าง่ายขึ้น

ติดต่อ UPS Supply Chain Solutionsเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่

สายตรงของคุณไปยังลูกค้าต่างประเทศ

ด้วย UPS Trade Direct เราจะรวมพัสดุและการขนส่งสินค้าของคุณเป็นพาเลท ทำการจัดส่งพาเลทไปยังประเทศปลายทางของคุณ เคลียร์สินค้าผ่านพิธีการศุลกากรเป็นรายการเดียว จากนั้นจะทำการแจกจ่ายและส่งไปยังที่อยู่หลายแห่ง กลยุทธ์นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ให้บริการหลายรายและการผ่านพิธีการศุลกากรหลายครั้ง และสามารถช่วยปรับปรุงการปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรได้ นอกจากนี้คุณยังจะได้ปรับปรุงกระบวนเติมเต็มสินค้าของคุณ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมาก และกระทั่งช่วยเร่งรอบการสั่งซื้อสินค้าถึงการชำระเงินของคุณอีกด้วย

เราเสนอบริการ UPS Trade Direct ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศของคุณและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน

บริการที่เกี่ยวข้อง