จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครื่องมือและเทคโนโลยีการซื้อขายระหว่างประเทศ

ไม่มีใครชอบการกักสินค้าของศุลกากร
รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ระเบียบข้อบังคับของศุลกากรและพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่านั้น เพื่อให้คุณจัดส่งอย่างมั่นใจ ด้วยการมองเห็นถึงตำแหน่งสิ่งที่จัดส่งตามแต่ละช่วงเวลา อย่างครอบคลุมในแบบเรียลไทม์ เครื่องมือของเราช่วยคุณคาดการณ์และแก้ไขปัญหา การจัดส่งของคุณจึงถึงที่หมายได้ตามกำหนด

จำกัดความเสี่ยงและความเครียด เราพร้อมเสมอที่จะช่วยคุณให้ไม่ต้องพบอุปสรรคของระเบียบราชการที่ยุ่งยากซับซ้อน

 • ควบคุมการนำเข้าของ UPS

  ควบคุมการนำเข้าของ UPS

  ควบคุมการจัดส่งระหว่างประเทศขาเข้าของคุณได้ด้วยตัวเอง

 • UPS Paperless Invoice

  UPS Paperless Invoice

  Commercial invoice แบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งข้อมูลให้กับศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว

 • UPS TradeAbility<sup>®</sup>

  UPS TradeAbility®

  ชุดเครื่องมือที่ทำงานผ่านเว็บที่ช่วยธุรกิจในเรื่องการจัดการและติดตามการค้าระหว่างประเทศ

 • EDI / XML

  EDI / XML

  รูปแบบข้อมูลที่ทำให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกเก็บเงินและบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 • Flex™ Global View

  Flex™ Global View

  การมองเห็นห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจซึ่งมีตลาดต่างประเทศ

กลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ