จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

UPS Paperless Invoice

Commercial invoice แบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งข้อมูลให้กับศุลกากรได้อย่างรวดเร็ว

ใบแจ้งหนี้ UPS แบบไร้เอกสาร

UPS Paperless™ Invoice เป็นระบบแรกของอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืน และกำจัดความจำเป็นในการใช้เอกสารใบแจ้งหนี้กระดาษ โดยรวมใบสั่งซื้อเข้ากับการประมวลผลการจัดส่ง แล้วส่งข้อมูลใน Commercial invoice ไปยังสำนักงานศุลกากรทั่วโลกเพื่อดำเนินการออกของ คุณจึงสามารถจัดการเกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะช่องทางการจัดส่งแบบไร้เอกสารต่อเที่ยว หรือต่อช่องทางจัดส่ง เพื่อให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนในระบบใบแจ้งหนี้แบบไร้เอกสารของ UPS

ทั้งหมดที่คุณต้องทำก็เพียงแค่ กรอกรายละเอียดสินค้าที่จัดส่งลงในระบบการจัดส่งของ UPS ของคุณ เพียงเท่านี้ข้อมูลก็พร้อมใช้ได้ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ และนำมาใช้เพื่อผ่านพิธีศุลกากร หากคุณกรอกข้อมูลในเอกสารระหว่างประเทศภายนอกระบบการจัดส่งของคุณ ด้วยฟีเจอร์อัปโหลดแบบฟอร์มของฉัน คุณก็สามารถอัปโหลดเอกสารการค้าให้เดินทางไปพร้อมกับสิ่งขอที่จัดส่งแต่เป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการถ่ายโอนข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินขั้นตอนจัดส่งพัสดุหรือการขนส่งทางอากาศก็สามารถเริ่มต้นได้เร็วขึ้น ช่วยให้ขั้นตอนพิธีศุลกากรเสร็จสิ้นทันเวลา

ใบแจ้งหนี้แบบไร้เอกสารของ UPS สามารถทำงานได้กับระบบการจัดส่งของ UPS ในปัจจุบันได้อย่างไม่สะดุด ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟท์แวร์เพิ่ม บริษัทแห่งใดก็ตาม ไม่ว่าจะขนาดใดหรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดก็สามารถใช้ใบแจ้งหนี้แบบไร้เอกสารของ UPS ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อ UPS

บริการที่เกี่ยวข้อง