จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์ทรัพยากร Brexit ของคุณ

คุณสามารถเชื่อใจเราได้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้

ในขณะที่การเจรจาเกี่ยวกับการถอนตัวของสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรปดำเนินต่อไป UPS กำลังร่วมมือกับรัฐบาลและธุรกิจในทุกระดับเพื่ออยู่เคียงบ่าเคียงไหล่รับความเปลี่ยนแปลง เราพร้อมช่วยเหลือและจะส่งข่าวคราวเป็นระยะเพื่อช่วยให้คุณจัดการกับเรื่องยุ่งยากในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของคุณ ด้วยประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์มากกว่าศตวรรษและนายหน้าศุลกากรในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในโลก เราพร้อมจะช่วยนำทางคุณผ่านอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้

กุมอำนาจในการรับข่าวคราวล่าสุดในหน้าที่เราทำขึ้นเพื่อ Brexit โดยเฉพาะ

ตรวจสอบข่าวคราว Brexit ล่าสุด

คำแนะนำของสหภาพยุโรปสำหรับธุรกิจเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่

คำแนะนำของรัฐบาลสหราชอาณาจักรสำหรับธุรกิจเปิดลิงก์ในหน้าต่างใหม่