จาก
 • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
 • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
 • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทำให้การซื้อขายระหว่างประเทศเป็นเรื่องง่าย

การรวม UPS TradeAbility และใบแจ้งหนี้แบบไร้เอกสารซึ่งใช้ยื่นกับศุลกากรนำเสนอเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับการจัดส่งระหว่างประเทศของคุณ พร้อมกันนี้ โซลูชั่นที่ช่วยให้คุณเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการค้าโลก ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงงานบริการลูกค้า โดยเร่งดำเนินการพิธีการศุลกากรเพื่อออกของให้เร็วขึ้น ยังสามารถทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นไม่สะดุด โดยไม่จำเป็นต้องมีซอฟท์แวร์เพิ่มเติมเพื่อใช้งานใบแจ้งหนี้แบบไร้เอกสารกับ UPS TradeAbility

สิทธิประโยชน์ของ UPS TradeAbility และใบแจ้งหนี้แบบไร้เอกสาร

UPS TradeAbility®

 • เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางการค้า:
  เรียนรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศจากเนื้อหาความช่วยเหลือซึ่งง่ายในการปฏิบัติตาม พร้อมด้วยเครื่องมือในการกำกับควบคุม ตัวแปลงมาตราเมตริก รายการวันหยุดทั่วโลก รวมถึงแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อื่น ๆ
 • ลดต้นทุนและความล่าช้า:
  ค้นหาข้อกำหนดเกี่ยวกับการขออนุญาต โดยค้นตามจุดหมายปลายทางหรือตามผลิตภัณฑ์ ค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากรโดยใช้คำค้น หลีกเลี่ยงการจัดส่งไปยังคู่สัญญาที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อลดความล่าข้าตรงเขตแดน
 • ลดจำนวนคำสั่งซื้อที่ถูกส่งคืนและใบแจ้งหนี้ที่ครบกำหนด:
  รับทราบต้นทุนโดยประมาณของของที่จัดส่งระหว่างประเทศแต่ละเที่ยว ซึ่งรวมถึงอากร ค่าธรรมเนียม และภาษี คุณจึงส่งใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าในวันที่จัดส่งสินค้าได้เลย ลูกค้าที่เข้าใจต้นทุนที่จะเกิดขึ้นข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะปฏิเสธสินค้าซึ่งเดินทางมาถึงแล้วน้อยลง

ใช้เครื่องมือระหว่างประเทศ UPS TradeAbility

UPS Paperless Invoice

 • เพิ่มความคล่องตัวในขั้นตอนศุลกากรและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ:
  เร่งการผ่านพิธีการศุลกากรโดยลดการถูกกักของเนื่องจากเอการใบแจ้งหนี้สูญหายหรือหายหรือไม่สมบูรณ์ และบันทึกรายละเอียดรายการบรรจุ
 • ส่งเสริมความยั่งยืน ดังนี้
  อนุรักษ์โลกและช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยการถ่ายโอนข้อมูลศุลกากรแบบอิเล็กทรอนิกส์ และกำจัดความต้องการใช้กระดาษและหมึกให้สิ้นไป
 • อัปโหลดแบบฟอร์มของคุณ:
  หากคุณต้องการ อัปโหลด commercial invoice และเอกสารอื่น ๆ ของคุณ เพื่อลดการพิมพ์ข้อมูลซ้ำซ้อนและย้ายไปเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน ฟีเจอร์อัปโหลดแบบฟอร์มสามารถเรียกใช้ได้ใน UPS Internet Shipping, CampusShip, WorldShip และ API เอกสารแบบไร้กระดาษ ซึ่งรวมถึง UPS Shipping API

ลงทะเบียนใน Paperless Invoice

รวม UPS TradeAbility เข้ากับเว็บไซต์ของคุณ

อินเทอร์เฟซการเขียนโปรแกรมสำหรับแอปพลิเคชัน (API) ของ UPS TradeAbility ช่วยให้คุณจัดการกับขั้นตอนทางการค้าโลกจากเว็บอินเทอร์เฟซแห่งเดียว เมื่อถูกนำมารวมโดยนักพัฒนาระบบหรือโปรแกรมเมอร์ของคุณ UPS TradeAbility เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับแอปพลิเคชันเพื่อธุรกิจของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ หากคุณไม่มีนักพัฒนาในทีม ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง UPS Ready® ของเราสามารถช่วยได้

เรียนรู้เกี่ยวกับ API ของ UPS TradeAbility