จาก
  • ปรับการให้บริการเนื่องจากไวรัสโคโรนา… เพิ่มเติม
  • กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของของศุลกากร… เพิ่มเติม
  • แจ้งเตือนเกี่ยวกับการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครน… เพิ่มเติม
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เข้าใจพิธีการศุลกากรและระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศ

เราช่วยแก้ไขความสับสนในเรื่องศุลกากร

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในนายหน้าศุลกากรรายใหญ่ที่สุดของโลก เราสามารถลดความซับซ้อนของกระบวนการทางศุลกากรให้คุณได้ทั่วโลก ความชำนาญด้านศุลกากรที่ปรับเข้ากับท้องถิ่นของเรา ย่อมหมายถึงขั้นตอนและปัญหาความล่าช้าที่น้อยลง และเมื่อคุณจัดส่ง เครื่องมือจัดส่งออนไลน์ของเราจะช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มศุลกากรระหว่างประเทศที่จำเป็นในขณะที่คุณทำรายการ

การทำความเข้าใจศุลกากร

ศุลกากรคือคำศัพท์ทั่วไปที่พบในการจัดส่งระหว่างประเทศ ซึ่งหมายถึงอากร ค่าธรรมเนียม ภาษี ที่เรียกเก็บจากสินค้าที่จัดส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแตกต่างกันตามรายการและประเทศ และอยู่นอกเหนือต้นทุนค่าจัดส่งสินค้าของผู้ให้บริการ แต่ละประเทศจะมีกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นของตนเอง แต่ไม่ว่าคุณจะส่งของไปที่ไหน เครื่องมือการจัดส่งออนไลน์ของเราจะช่วยให้คุณทราบว่าต้องคาดหมายถึงอะไรบ้าง

เครื่องมือการจัดส่งของเราจะช่วยคุณกรอกข้อมูลที่จำเป็นในขณะที่ส่ง

คุณสามารถกรอกสำเนาแบบฟอร์มศุลกากรฉบับเอกสารด้วยตนเองเพื่อแนบไปกับการจัดส่งได้ แต่เมื่อคุณใช้การจัดส่งทางเว็บที่ ups.com เราจะสร้างแบบฟอร์มเหล่านั้นกับให้คุณโดยอัตโนมัติโดยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อคุณดำเนินการตามขั้นตอนการจัดส่ง

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอากรและภาษีโดยประมาณล่วงหน้า

เมื่อคุณใช้บริการจัดส่งระหว่างประเทศกับเรา รหัสการนำเข้าและข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บรวบรวมและบันทึกไว้ในแคตตาล็อกชิ้นส่วนทั่วโลกของคุณ เราสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณสามารถประเมินอากรและภาษีได้ทันทีเมื่อคุณจัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกครั้ง

รายการด้านล่างคือแบบฟอร์มระหว่างประเทศที่คุณต้องใช้มากที่สุดเมื่อต้องนำเข้าและส่งออก

ไปที่เครื่องมือจัดส่งบนเว็บของเรา

เคล็ดลับการตรวจผ่านพิธีการทางศุลกากรให้เร็วขึ้น